Giải bài tập GDCD 7 ngắn nhất

Để học tốt GDCD 7

Giải bài tập Giáo dục công dân 7 ngắn nhất sẽ hướng dẫn các em trả lời các câu hỏi sách giáo khoa một cách ngắn gọn, đồng thời nắm được ý chính mỗi bài học Giáo dục công dân lớp 7 trên lớp. Mời các bạn cùng tham khảo lời giải chi tiết bài tập GDCD 7 ngắn nhất dưới đây

Bài 1: Sống giản dị

Bài 2: Trung thực

Bài 3: Tự trọng

Bài 4: Đạo đức và kỷ luật

Bài 5: Yêu thương con người

Bài 6: Tôn sư trọng đạo

Bài 7: Đoàn kết, tương trợ

Bài 8: Khoan dung

Bài 9: Xây dựng gia đình văn hóa

Bài 10: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ

Bài 11: Tự tin

Bài 12: Sống và làm việc có kế hoạch

Bài 13: Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam

Bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa

Bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo

Bài 17: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn)

Ngoài Giải bài tập GDCD 7 ngắn nhất, các em học sinh có thể tham khảo thêm: Giải bài tập GDCD 7 ngắn nhất, Giải bài tập tình huống GDCD 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Khảo sát CL đầu năm lớp 7....

Đánh giá bài viết
1 61
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập GDCD 7 ngắn nhất Xem thêm