Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập SGK Giáo dục công dân 7 bài 18

Giải bài tập SGK Giáo dục công dân 7 bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn)

Giải bài tập SGK Giáo dục công dân 7 bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết và lời giải ngắn gọn của các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Giáo dục công dân lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.

Trả lời Gợi ý GDCD 7 Bài 18 trang 61

a) Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) gồm có những cơ quan nào?

Trả lời:

- Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) gồm:

+ Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn).

+ Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn).

b) Khi cần xin cấp giấy khai sinh thì đến cơ quan nào?

Trả lời:

Khi cần xin cấp giấy khai sinh thì đến Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn).

c) Khi cần sao giấy khai sinh thì đến cơ quan nào: trạm y tế, trường học, Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) hay công an xã (phường, thị trấn)?

Trả lời:

Khi cần sao cấp giấy khai sinh thì đến Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn).

d) Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) có những nhiệm vụ và quyền hạn gì?

Trả lời:

Quyết định những chủ trương và biện pháp quan trọng để phát huy tiền năng của địa phương.

- Xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.

- Cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương, làm tròn nghĩa vụ của địa phương đối với cả nước.

- Giám sát hoạt động và thực hiện của thường trực Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đời sống.

đ) Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) có những nhiệm vụ và quyền hạn gì?

Trả lời:

Thực hiện quản lí nhà nước ở địa phương mình trên các lĩnh vực: đất đai, nông nghiệp, công nghiệp, lâm nghiệp...

- Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiểm tra việc chấp hành Hiến pháp, luật và các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn).

- Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, quản lí hộ khẩu, hộ tịch ở địa phương, quản lí việc cư trú, đi lại...

- Phòng chống thiên tai, bảo vệ tài sản của nhà nước, bảo vệ tính mạng tự do, danh dự nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân.

Trả lời Câu hỏi GDCD 7 Bài 18 trang 62

a) Em hãy kể một số việc mà gia đình em đã làm với các cơ quan hành chính nhà nước ở xã (phường, thị trấn) của em.

Trả lời:

- Bố em xin giấy khai sinh cho em và anh trai.

- Bố em công chứng (sao giấy khai sinh) cho em và anh trai.

- Anh trai em xin sơ yếu lí lịch (xác nhận lí lịch) cá nhân để làm hồ sơ xin việc.

b) Theo em, trong những câu dưới đây, câu nào là đúng?

- Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) do nhân dân trực tiếp bầu ra.

- Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) do Hội đồng nhân dân trực tiếp bầu ra.

Trả lời:

Theo em, ý thứ 2 đúng: Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) do Hội đồng nhân dân trực tiếp bầu ra. Đây là cơ quan chấp hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân, là cơ quan hành chính nhà nước của địa phương.

c) Em hãy lựa chọn các mục ở cột A sao cho tương ứng với các mục ở cột B.

STT

A – Việc cần giải quyết

B – Cơ quan giải quyết

1

- Đăng kí hộ khẩu;

- Công an;

2

- Khai báo tạm trú;

- Ủy ban nhân dân xã;

3

- Khai báo tạm vắng;

- Trường học;

4

- Đăng kí kết hôn;

- Trạm y tế (bệnh viện).

5

- Xin cấp giấy khai sinh;

6

- Sao giấy khai sinh;

7

- Xác nhận lí lịch;

8

- Xin sổ khám bệnh;

9

- Xác nhận bảng điểm học tập

Trả lời:

- Công an: A1, A3.

- Ủy ban nhân dân xã: A4, A5, A6, A7.

- Trường học: A9.

- Trạm y tế (bệnh viện): A8.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giải bài tập GDCD 7 ngắn nhất

    Xem thêm