Giải SBT Lịch sử lớp 7 bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 - 1527)

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 7 bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 - 1527) là tài liệu học tốt môn Lịch sử lớp 7 hay được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, giúp các bạn giải các câu hỏi trong sách bài tập Lịch sử 7 theo chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bài tập 1 trang 69 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Hãy khọanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

1. Bộ luật mới thời Lê sơ có tên là

A. Quốc triều hình luật hay Luật Hồng Đức.

B. Hình thư.

C. Hoàng triều luật lệ.

D. Hình luật.

2. Điểm mới và tiến bộ trong bộ luật thời Lê sơ là

A. bảo vệ an ninh trật tự xã hội.

B. gìn giữ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

C. khuyến khích sản xuất phát triển.

D. bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ.

3. Hai giai cấp chính trong xã hội thời Lê sơ là

A. địa chủ và nông dân.

B. lãnh chúa và nông nô.

C. chủ nô và nô lệ.

D. tư sản và vô sản.

4. Để động viên, khuyến khích việc học hành, nhà Lê sơ đề ra nhiều un đãi đối với những người đỗ Tiến sĩ. Tuy vậy, ý nào sau đây không thuộc những ưu đãi đó ?

A. Được vua ban mũ áo, phẩm tước.

B. Được vinh quy bái tổ.

C. Được khắc tên vào bia đá ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

D. Được ban cấp điền trang, thái ấp.

5. Tác giả của tác phẩm "Bình Ngô đại cáo" Là

A. Ngô Sĩ Liên.

B. Nguyễn Trãi,

C. Lê Lợi.

D. Lê Thánh Tông.

6. Một số tác phẩm nổi tiếng của Nguyễn Trãi là

A. Quân trung từ mệnh tập, Bình Ngô đại cáo, Quốc âm thi tập.

B. Đại Việt sử kí toàn thư, Lam Sơn thực lục.

C. Việt giám thông khảo tổng luận, Hoàng triều quan chế.

D. Hí phường phả lục, Đại thành toán pháp.

7. Văn thơ chữ Nôm của Lê Thánh Tông được tập hợp lại trong tác phẩm

A. Đại Việt sử kí toàn thư.

B. Hồng Đức quốc âm thi tập.

C. Bình Ngô đại cáo.

D. Lam Sơn thực lục.

Trả lời

1

2

3

4

5

6

7

A

D

A

D

B

A

B

Bài tập 2 trang 70 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô trước các câu sau.

1. Quốc hiệu nước ta thời Lê sơ là Đại Việt.

2. Chính quyền phong kiến được coi là hoàn chỉnh nhất dưới thời vua Lê Thái Tổ.

3. Quân đội thời Lê sơ bao gồm : bộ binh, thuỷ binh, tượng binh, kị binh.

4. Thời Lê sơ, Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo đều được nhà nước coi trọng.

5. Nguyễn Trãi là người đứng đầu Hội Tao đàn.

Trả lời

Đúng: 1, 3

Sai: 2, 4, 5

Bài tập 3 trang 70 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Nối ô bên trái với ô bên phải cho đúng.

Tác phẩm

 

Tác giả

1. Bình Ngô đại cáo

 

a) Lương Thế Vinh

2. Đại thành toán pháp

 

b) Nguyễn Trãi

3. Đại Việt sử kí toàn thư

 

c) Lê Văn Hưu

 

d) Ngô Sĩ Liên

Trả lời

1-b 2-a 3-d

Bài tập 4 trang 70 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Điền vào chỗ chấm các từ còn thiếu : Quốc sử viện, Ngự sử đài, Hàn lâm viện, Công, Thượng thư.

Sáu bộ thời vua Lê Thánh Tông là : Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, ...... Đứng đầu mỗi bộ là....... Các cơ quan chuyên môn có . (soạn thảo công văn), ...... (viết sử),....... (can gián vua và các triều thần).

Trả lời

Sáu bộ thời vua Lê Thánh Tông là : Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công. Đứng đầu mỗi bộ là Thượng thư Các cơ quan chuyên môn có Hàn Lâm Viện (soạn thảo công văn), Quốc sử viện (viết sử), Ngự sử đài (can gián vua và các triều thần).

Bài tập 4 trang 70 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Điền vào chỗ chấm các từ còn thiếu : Quốc sử viện, Ngự sử đài, Hàn lâm viện, Công, Thượng thư.

Sáu bộ thời vua Lê Thánh Tông là : Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, ...... Đứng đầu mỗi bộ là....... Các cơ quan chuyên môn có . (soạn thảo công văn), ...... (viết sử),....... (can gián vua và các triều thần).

Trả lời

Sáu bộ thời vua Lê Thánh Tông là : Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công. Đứng đầu mỗi bộ là Thượng thư Các cơ quan chuyên môn có Hàn Lâm Viện (soạn thảo công văn), Quốc sử viện (viết sử), Ngự sử đài (can gián vua và các triều thần).

Bài tập 6 trang 71 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Em hãy nêu nhận xét về chính quyền phong kiến thời Lê sơ.

Trả lời

Chính quyền phong kiến thời Lê sơ được xây dựng đầy đủ dần và đến đời vua Lê Thánh Tông (1460 - 1497) thì chính quyền từ trung ương đến địa phương được tổ chức lại hoàn chỉnh, chặt chẽ nhất.

Bài tập 7 trang 71 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Vua Lê Thánh Tông căn dặn các quan trong triều : "Một thước núi, một tấc sông của ta lẽ nào lại vứt bỏ? Phải cương quyết tranh biện chớ cho họ lấn dần, nếu họ không nghe còn có thể sai sứ sang tận triều đình của họ, trình bày rõ điều ngay lẽ gian. Người nào dám đem một thước, một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc, thì tội phải tru di".

(Đại Việt sử kí toàn thư)

Em hãy nêu cảm nghĩ về chủ trương đối với lãnh thổ đất nước của nhà nước Lê Sơ.

Trả lời

Đoạn trích trên nói lên ý thức, thái độ kiên quyết bảo vệ, gìn giữ biên cương, lãnh thổ của Tổ quốc.

Bài tập 8 trang 71 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Vua Lê Thánh Tông đã cho biên soạn và ban hành bộ luật nào ? Nêu nội dung cơ bản của bộ luật đó.

Trả lời

Vua Lê Thánh Tông đã cho biên soạn và ban hành bộ luật Hồng Đức.

Bộ luật này ban hành về kế thừa hương hỏa, về việc bảo vệ tôn ty trật tự và đạo đức phong kiến, về việc trấn áp mọi hành vi chống đối hay làm nguy hại đến địa vị thống trị của giai cấp phong kiến.

Bài tập 9 trang 71 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Để phục hồi và phát triển nông nghiệp, vua Lê Thái Tổ đã làm gì?

Trả lời

Vua Lê Thái Tổ lệnh cho con em các tướng và các đầu mục về quê nhận ruộng đất cày cấy. Năm 1429, ông lại ra lệnh: vườn của các quan ở kinh thành đều phải trồng hoa hoặc rau đậu, nếu bỏ hoang sẽ bị thu hồi.

Bài tập 10 trang 72 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Em hãy nêu một số biểu hiện về sự phát triển của công thương nghiệp thời Lê Sơ.

Trả lời

Nhờ sự quan tâm đến việc phát triển thương nghiệp nên nền nông nghiệp đã phát triển mạnh mẽ. Các nghề thủ công như: Dệt lụa, ươm tơ, dệt vải, nghề mộc, nghề chạm, nghề đúc đồng cũng phát triển. Kinh đô Đông Kinh sầm uất, nhộn nhịp tồn tại phát triển đến tận ngày nay. Phường Yên Thái làm giấy, phường Nghi Tàm dệt vải lụa, phường Hà Tân nung vôi, phường Hàng Đào nhuộm điều, phường Ngũ Xá đúc đồng, phường gạch và gốm sứ Bát Tràng và nhiều phường khác.

......................

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các em học sinh Giải SBT Lịch sử lớp 7 bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 - 1527). Tài liệu thuộc chuyên mục Giải sách bài tập Lịch sử 7 bao gồm các đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho các câu hỏi trong sách bài tập Sử 7, được trình bày khoa học, dễ hiểu giúp các em nắm vững kiến thức bài học, từ đó đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra định kỳ môn Lịch sử lớp 7. Chúc các em học tốt.

Ngoài các bài Giải SBT Lịch sử 7 trên, các bạn tham khảo thêm tài liệu Lịch sử lớp 7, Giải bài tập Lịch sử 7, Giải Tập bản đồ Lịch Sử 7, Giải bài tập Lịch Sử 7 ngắn nhất, Tài liệu học tập lớp 7.

Mời các bạn tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
22 3.474
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Vở BT Lịch Sử 7 Xem thêm