Giải bài tập SGK Tin học 12 bài 12

Tin học 12: Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập SGK Tin học 12 bài 12, tài liệu gồm 3 bài tập trang 100 kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh học tốt hơn môn Tin học một cách đơn giản nhất. Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo.

Giải bài tập SGK Tin học 12

Bài 1 trang 100 Tin học 12: Nêu sự khác nhau giữa hệ CSDL tập trung và hệ CSDL phân tán.

Lời giải:

- Hệ cơ sở dữ liệu tập trung:

- Toàn bộ CSDL được lưu ở một dàn máy tính (có thể bao gồm một hoặc nhiều máy được điều hành chung như một máy).

- Đặc trưng:

+ Dữ liệu được lưu trên máy tính trung tâm

+ Nhiều người dùng từ xa có thể truy cập CSDL.

- Phân loại:

+ Hệ CSDL cá nhân

+ Hệ CSDL trung tâm

+ Hệ CSDL khách chủ

- Hệ cơ sở dữ liệu phân tán:

- Dữ liệu không lưu trữ tập trung ở một máy mà được lưu trữ ở nhiều máy trên mạng và được tổ chức thành những CSDL con.

- Đặc trưng:

+ Dữ liệu có thể được lưu trữ ở nhiều CSDL con

+ Có thể sử dụng dữ liệu ở nhiều nơi để truy vấn.

- Phân loại:

+ Hệ CSDL thuần nhất

+ Hệ CSDL hỗn hợp

Bài 2 trang 100 Tin học 12: Tại sao chi phí phần cứng trong hệ CSDL khách-chủ giảm?

Lời giải:

- Thành phần cấp tài nguyên được đặt tại một máy chủ trên mạng. Đóng vai trò tiếp nhận và xử lý các yêu cầu về cơ sở dữ liệu, sau đó gửi kết quả lại cho máy khách.

- Chi phí phần cứng trong hệ CSDL khách-chủ giảm vì chỉ cần máy chủ có cấu hình đủ mạnh để lưu trữ và quản trị cơ sở dữ liệu.

Bài 3 trang 100 Tin học 12: Vì sao nói hiệu năng hệ thống của hệ CSDL phân tán được nâng cao?

Lời giải:

- Vì các hệ CSDL phân tán cho phép truy cập được dữ liệu đặt trong tất cả các vị trí. Những đơn vị nào được sử dụng nhiều nhất thì sẽ được lưu trữ tại đơn vị đó. Điều này làm tăng hiệu quả truy cập dữ liệu.

----------------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 88
Giải bài tập Tin học 12 Xem thêm