Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 6 - Mẫu hỏi trên một bảng

Để giúp các bạn học sinh giải bài tập Tin học lớp 12 một cách tốt nhất, VnDoc mời các bạn tham khảo tài liệu Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 6 - Mẫu hỏi trên một bảng, nội dung tài liệu kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh có kết quả cao hơn trong học tập.

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 6 - Mẫu hỏi trên một bảng vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp lời giải của 5 bài tập trong sách giáo khoa môn Tin học lớp 12 bài tập và thực hành 6 mẫu hỏi trên một bảng. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Giải bài tập SGK Tin học 12

Bài 1 trang 68 Tin học 12

Mẫu hỏi là gì? Nêu các ứng dụng của mẫu hỏi.

Lời giải:

- Mẫu hỏi là một đối tượng trong Access để trả lời những câu hỏi truy vấn phức tạp, liên quan đến nhiều bảng (VD: ai có điểm toán cao nhất?) mà sư dụng thao tác tìm kiếm và lọc thì khó có thể tìm được câu trả lời.

- Các ứng dụng của mẫu hỏi:

- Sắp xếp các bản ghi.

- Chọn các bản ghi thỏa mãn các điều kiện cho trước.

- Chọn các trường để hiển thị.

- Thực hiện tính toán như tính trung bình cộng, tính tổng, đếm bản ghi,...

- Tổng hợp và hiển thị thông tin từ nhiều bảng và mẫu hỏi khác.

Bài 2 trang 68 Tin học 12

Liệt kê các bước cần thiết khi tạo mẫu hỏi.

Lời giải:

Các bước cần thiết khi tạo mẫu hỏi là:

- Chọn bảng, mẫu hỏi làm nguồn dữ liệu.

- Tạo lập các quan hệ giữa các bảng và mẫu hỏi nguồn (nếu quan hệ cũ không thích hợp).

- Chọn các trường cần hiển thị.

- Thêm vào các trường mới là kết quả thực hiện các phép tính trên các trường của bảng hay mẫu hỏi nguồn.

- Đưa các trường dùng để sắp xếp các bản ghi trong mẫu hỏi.

- Đưa vào các điều kiện tìm kiếm, lọc, gộp nhóm.

Bài 3 trang 68 Tin học 12

Cho một ví dụ về biểu thức trong Access.

Lời giải:

- Ví dụ về biểu thức số học cho từng trường tính toán:

TongDiem : ([Toan] + [Li] + [Hoa]+ [Van] + [Tin])/5

- Biểu thức logic thiết lập điều kiện lọc:

[GT] = "Nam" AND [NgSinh] >#01/04/2017

Bài 4 trang 68 Tin học 12

Bộ lọc trong bảng khác điều kiện chọn trong mẫu hỏi như thế nào?

Lời giải:

- Bộ lọc trong bảng là những hằng

- Điều kiện chọn trong mẫu hỏi là một biết thức logic, biểu thức quan hệ hoặc biểu thức số học.

Bài 5 trang 68 Tin học 12

Nêu một ví dụ thể hiện sự cần thiết của trường tính toán.

Lời giải:

- Ví dụ khi ta có các điểm toán, lý, hóa, văn, tin thì ta không cần phải lưu thêm một trường diemtb trong cơ sở dữ liệu nữa mà bằng trường tính toán ta có thể suy ra điểm trung bình từ các điểm đã biết.

TB : ([Toan] + [Li] + [Hoa] + [Van]+ [Tin]) / 5.

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 6 - Mẫu hỏi trên một bảng. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Mời các bạn cùng tham khảo thêm các tài liệu sau:

Đánh giá bài viết
1 3.746
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Tin học 12

    Xem thêm