Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 3 - Thao tác trên bảng

Để giúp các bạn học sinh giải bài tập Tin học lớp 12 một cách tốt nhất, VnDoc mời các bạn tham khảo tài liệu Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 3 - Thao tác trên bảng, nội dung tài liệu kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh có kết quả cao hơn trong học tập.

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 3 - Thao tác trên bảng vừa được VnDoc.com tổng hợp và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp lời giải của 4 bài tập trong sách giáo khoa môn Tin học lớp 12 bài tập và thực hành 3 thao tác trên bảng. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Giải bài tập SGK Tin học 12

1. Mục đích, yêu cầu

- Luyện kĩ năng thao tác trên bảng.

- Sử dụng các công cụ lọc, sắp xếp để kết xuất thông tin từ các bảng.

2. Nội dung

- Sử dụng bảng HOC_SINH đã được tạo trong bài thực hành 2.

Câu 1: (sgk trang 48 Tin 12)

Thêm các bản ghi sau đây vào bảng. Sử dụng các cách di chuyển trong bảng (được cho cuối bài thực hành) để:

- Chỉnh sửa các lỗi trong các trường (nếu có).

- Xóa hoặc thêm bản ghi mới.

Trả lời:

- Sau khi có được cơ sở dữ liệu như hình:

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 3 - Thao tác trên bảng

- Để thực hiển sửa các thuộc tính trên bản ghi nào ta thực hiện click chuột vào thuộc tính trên bản ghi đó. Ví dụ, ta muốn sửa thuộc tính Ten ở bản ghi 2 thì ta chỉ việc click chuột vào thuộc tính của bản ghi đó rồi nhập giá trị mới vào.

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 3 - Thao tác trên bảng

- Để xóa bản ghi nào ta chỉ việc click chuột vào bản ghi đó. Sau đó nhấn chuột phải chọn Delete Record.

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 3 - Thao tác trên bảng

- Để thêm bản ghi mới. Ta có thể nhấn vào dòng cuối cùng của bảng hoặc là ấn vào nút thêm bản ghi mới ở dưới.

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 3 - Thao tác trên bảng

Câu 2: (sgk trang 48 Tin 12)

a) Hiển thị các học sinh nam trong lớp.

b) Lọc ra danh sách các bạn chưa là đoàn viên.

c) Tìm các học sinh có điểm ba môn Toán, Lí, Hóa đều trên 8.

Trả lời:

- Để thực hiện thao tác lọc ta làm như sau:

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 3 - Thao tác trên bảng

a) Để thực hiện lọc các học sinh nam trong lớp ta nhập điều kiện lọc như sau.

Chọn phần giới tính là Nam. Sau đó nhấn nút Toggle Filter để thực hiện lọc.

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 3 - Thao tác trên bảng

Kết quả:

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 3 - Thao tác trên bảng

b) Lọc ra danh sách các bạn chưa là đoàn viên.

Chọn điều kiện để lọc như hình.

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 3 - Thao tác trên bảng

Kết quả:

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 3 - Thao tác trên bảng

c) Tìm các học sinh có điểm ba môn Toán, Lí, Hóa đều trên 8.

Thực hiện nhập điều kiện lọc như sau.

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 3 - Thao tác trên bảng

Kết quả:

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 3 - Thao tác trên bảng

Câu 3: (sgk trang 49 Tin học 12)

a) Sắp xếp tên học sinh trong bảng HOC_SINH theo thứ tự bảng chữ cái.

b) Sắp xếp điểm Toán theo thứ tự giảm dần để biết những bạn nào có điểm Toán cao nhất.

c) Sắp xếp điểm văn theo thứ tự tăng dần.

Trả lời:

- Để thực hiện việc sắp xếp đầu tiên ta phải chọn trường cần sắp xếp, sau đó chọn quy tắc sắp xếp tăng dần hay sắp xếp giảm dần.

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 3 - Thao tác trên bảng

a) Sắp xếp tên học sinh theo thứ tự bảng chữ cái. Như vậy là ta sẽ phải thực hiện chọn trường Ten. Sau đó ta thực hiện sắp xếp tăng dần (Vì ta cần sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái).

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 3 - Thao tác trên bảng

Kết quả:

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 3 - Thao tác trên bảng

b) Sắp xếp điểm Toán theo thứ tự giảm dần để biết những bạn nào có điểm Toán cao nhất.

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 3 - Thao tác trên bảng

Kết quả:

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 3 - Thao tác trên bảng

Vậy bạn Hoàng Xuân Thanh là bạn có điểm Toán cao nhất.

c) Chọn trường điểm văn sau đó sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 3 - Thao tác trên bảng

Kết quả:

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 3 - Thao tác trên bảng

Câu 4: (sgk trang 49 Tin 12)

Tìm trong bảng những học sinh có điểm trung bình môn nào đó là 10.0.

Trả lời:

- Đầu tiên ta cần chỉnh lại thuộc tính của các trường điểm trong Access như sau để Access cho phép chúng ta nhập giá trị 10.0.

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 3 - Thao tác trên bảng

- Để tìm những học sinh có điểm trung bình môn nào đó là 10.0 ta làm như sau:

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 3 - Thao tác trên bảng

Sau đó Access sẽ lần lượt nhảy đến các bản ghi có giá trị một môn nào đó là 10.0

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 3 - Thao tác trên bảng. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Mời các bạn cùng tham khảo thêm các tài liệu sau:

Đánh giá bài viết
2 12.013
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Tin học 12

    Xem thêm