Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 10 - Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ

Tin học 12: Bài tập và thực hành 10 - Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 10 - Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ, qua nội dung tài liệu các bạn học sinh chắc chắn sẽ có kết quả cao hơn trong học tập. Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo.

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 10 - Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp lời giải của 3 bài tập trong sách giáo khoa môn Tin học lớp 12 Bài tập và thực hành 10 hệ cơ sở dữ liệu quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Giải bài tập SGK Tin học 12

1. Mục đích, yêu cầu

- Biết chọn khóa cho các bảng dữ liệu trong một bài toán quen thuộc.

- Biết cách xác lập liên kết giữa các bảng thông qua khóa để có thể tìm được những thông tin liên quan đến một cá thể được quản lí.

2. Nội dung

Câu 1: (sgk trang 88 Tin 12)

Em hãy chọn khóa cho mỗi bảng trong cơ sở dữ liệu trên và giải thích lí do lựa chọn đó.

Trả lời:

- Bảng THI_SINH: SBD là khóa chính. Số báo danh của các thí sinh yêu cầu phải khác nhau.

- Bảng DANH PHACH: SBD hoặc phách đều thỏa mãn có thể là khóa chính. Vì một SBD chỉ cho đúng một phách, một phách cũng chỉ đánh đúng cho một số báo danh.

- Bảng DIEM THI: Phách là khóa chính. Điểm có thể xuất hiện nhiều lần trong bảng. Tuy nhiên mỗi phách chỉ tương ứng với một điểm (không thể có trường hợp một bài có hai điểm).

Câu 2: (sgk trang 88 Tin học 12)

Em hãy chỉ ra các mối liên kết cần thiết giữa ba bảng để có được kết quả thi thông báo cho thí sinh.

Trả lời:

- Bảng THI_SINH liên kết với bảng DANH_PHACH qua trường SBD.

- Bảng DANH_PHACH liên kết với bảng DIEM_THI qua trường phách.

- Bảng THI_SINH liên kết bắc cầu với bảng DIEM thông qua bảng DANH_PHACH.

- Liên kết giữa THI_SINH và DANH_PHACH là liên kết 1-1.

- Liên kết giữa DANH_PHACH và DIEM là liên kết 1-1.

- Để thông báo kết quả thi ta sử dụng trường STT, SBD, Họ tên thí sinh, Ngày sinh, Trường của bảng THI_SINH, trường phách của bảng DANH_PHACH, trường điểm thi của bảng DIEM_THI.

Câu 3: (sgk trang 88 Tin 12)

Hãy dùng hệ quản trị CSDL Access để làm những việc sau:

- Tạo lập cơ sở dữ liệu nói trên: gồm ba bảng (mỗi bảng với khóa đã chọn), thiết đặt các mối liên kết cần thiết, nhập dữ liệu giả định (ít nhất là 10 thí sinh).

- Đưa ra kết quả để thông báo cho thí sinh.

- Đưa ra kết quả thi theo trường.

- Đưa ra kết quả thi của toàn tỉnh theo thứ tự tăng dần của điểm thi.

Trả lời:

a) Tạo lập cơ sở dữ liệu nói trên

- Tạo bảng THI_SINH:

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 10

- Tạo bảng DANH_PHACH:

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 10

- Tạo bảng DIEM_THI:

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 10

- Thiết lập liên kết: Nhấn Database Tools chọn Relationships.

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 10

- Chọn bảng để tạo mối quan hệ:

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 10 Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 10

- Nhập liệu:

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 10 Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 10

b) Đưa ra kết quả thi thông báo cho thí sinh.

- Chọn Create rồi nhấn Query Design:

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 10

- Lần lượt chọn các bảng THI_SINH, DANH_PHACH, DIEM_THI:

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 10

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 10

- Điền vào các điều kiện như hình dưới đây:

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 10

- Nhấn Run để thực thi Query:

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 10

- Kết quả:

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 10

c) Đưa ra kết quả thi theo trường.

- Dựa vào kết quả của Query vừa chạy ta sẽ xuất ra báo cáo.

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 10

- Nhấn vào Create chọn Report Wizard.

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 10

- Nhấn dấu >> để đưa toàn bộ các trường vào báo cáo.

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 10

- Nhấn Next-> Next. Sau đó sẽ xuất hiện bảng để ta chọn thuộc tính gộp nhóm. Ở đây ta sẽ chọn trường trương rồi nhấn mũi tên >.

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 10

- Nhấn Finish để kết thúc quá trình tạo báo cáo.

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 10

-Trường Ngày sinh bị hiện lên dấu ##### do độ dài trường không đủ để hiện thi. Để có thể hiển thị chính xác ta có thể chỉnh lại báo cáo trong Design View.

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 10

- Dê chuột vào trường Ngày sinh và tiến hành kéo sang phải:

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 10

- Trờ lại Report View.

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 10

d) Đưa ra kết quả thi của toàn tỉnh theo thứ tự giảm dần của điểm thi.

- Dựa vào kết quả của Query đưa ra điểm thi của toàn tỉnh.

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 10

- Để sắp xếp theo thứ tự giảm dần của điểm thi ta nhấn vào trường điểm thi rồi ấn nút sắp xếp Z->A.

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 10

- Kết quả:

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 10

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 10 - Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Mời các bạn cùng tham khảo thêm các tài liệu sau:

Đánh giá bài viết
1 797
Sắp xếp theo

Giải bài tập Tin học 12

Xem thêm