Giải Tập bản đồ Địa lí 11 bài 10 tiết 3

Địa lí 11: Thực hành - Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc

VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo tài liệu Giải Tập bản đồ Địa lí 11 bài 10 tiết 3, tài liệu gồm 4 bài tập trang 49, 50 kèm theo lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn học sinh có kết quả tốt hơn trong học tập. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

Giải Tập bản đồ Địa lí 11

Bài 1 trang 49 Tập bản đồ Địa Lí 11: Dựa vào bảng số liệu 10.2 trong SGK, em hãy:

Lời giải:

- Tính tỉ trọng GDP của Trung Quốc so với thế giới (%).

Năm198519952004
Trung Quốc239 (1,9%)697,6 (2,37%)1649,3 (4,03%)
Toàn thế giới12360 (100%)29357,4 (100%)40887,8 (100%)

- Nhận xét sự thay đổi của nền kinh tế thể hiện qua GDP:

+ Tỉ trọng GDP của Trung Quốc tăng qua các năm tăng từ 1,9% (1985) lên 4,03% (2004); sau 19 năm, tăng được 2,13%, tăng gấp 2,1 lần.

+ Trung Quốc có vai trò ngày càng lớn trong nền kinh tế thế giới.

Bài 2 trang 49 Tập bản đồ Địa Lí 11: Dựa vào bảng số liệu dưới đây, em hãy vẽ biểu đồ thể hiện “Tỉ trọng của 3 khu vực kinh tế trong tổng GDP của Trung Quốc” và nêu nhận xét của mình:

Năm19852004
Tổng GDP (tỉ USD)2391649,3
Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản49%14,7%
Công nghiệp và xây dựng19,7%50,8%
Dịch vụ31,3%34,5%

Lời giải:

Biểu đồ thể hiện tỉ trọng của 3 khu vực kinh tế trong tổng GDP của Trung Quốc qua năm 1985 và 2004.

Giải Tập bản đồ Địa lí 11 bài 10 tiết 3

Bài 3 trang 50 Tập bản đồ Địa Lí 11: Dựa vào bảng số liệu dưới đây, em hãy vẽ biểu đồ so sánh về “Tổng sản lượng công nghiệp và xây dựng của Trung Quốc với Nhật Bản, Anh và Ấn Độ” và nhận xét:

Trung QuốcNhật bảnAnhẤn Độ
837,81664,4567,4179,9

Lời giải:

Biểu đồ thể hiện tổng sản lượng công nghiệp và xây dựng của Trung Quốc với Nhật Bản, Anh và Ấn Độ năm 2004

Giải Tập bản đồ Địa lí 11 bài 10 tiết 3

Nhận xét:

- Nhìn vào biểu đồ trên ta thấy Trung Quốc có sản lượng công nghiệp và xây dựng lớn thứ 2 trong 4 nước.

- Sản lượng công nghiệp và xây dựng của Trung Quốc là 837,8 tỉ USD, thấp hơn so với Nhật Bản nhưng gấp 1,5 lần so với Anh và 4,7 lần so với Ấn Độ.

Bài 4 trang 50 Tập bản đồ Địa Lí 11: Dựa vào bảng số liệu 10.4 trong SGK, em hãy:

Lời giải:

Vẽ biểu đồ thể hiện “Cơ cấu xuất, nhập khẩu của Trung quốc qua các năm”.

Giải Tập bản đồ Địa lí 11 bài 10 tiết 3

Nhận xét sự thay đổi trong cơ cấu xuất, nhập khẩu: + Cơ cấu xuất nhập khẩu có sự thay đổi.

+ Tỉ trọng nhập khẩu có xu hướng giảm đi, giảm từ 60,7% (1985) xuống còn 48.6% (2004), giảm được 12.1%. tuy nhiên mức độ giảm không đều.

+ Tỉ trọng xuất khẩu tăng lên nhưng cũng không đều, tăng từ 39,3% (1985) lên 51,4% (2004).

+ Cán cân xuất nhập khẩu: Năm 1985 Trung Quốc là nước nhập siêu, nhưng các năm 1995 và 2004 Trung Quốc xuất siêu.

-----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 11, Giải bài tập Địa Lí 11, Học tốt Ngữ văn 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 3.162
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải tập bản đồ Địa lí 11 Xem thêm