Giải Tập bản đồ Địa lí 11 bài 11 tiết 3

Địa lí 11: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải Tập bản đồ Địa lí 11 bài 11 tiết 3, nội dung tài liệu gồm 7 bài tập trang 55, 56 hy vọng qua bộ tài liệu các bạn học sinh có kết quả tốt hơn trong học tập. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Giải Tập bản đồ Địa lí 11

Bài 1 trang 55 Tập bản đồ Địa Lí 11: Dựa vào SGK, em hãy điền vào ô trống trong sơ đồ tên các nước thành viên ASEAN.

Lời giải:

Giải Tập bản đồ Địa lí 11 bài 11 tiết 3

Bài 2 trang 55 Tập bản đồ Địa Lí 11: Chọn cụm từ: (ASEAN; hòa bình, ổn định; tiến bộ xã hội; xã hội phát triển; tổ chức) thích hợp điền vào chỗ chấm (...) trong các câu sau để thể hiện mục tiêu của ASEAN:

Lời giải:

Thúc đẩy sự phát triển kinh tế văn hóa giáo dục và tiến bộ xã hội của các nước thành viên.

Xây dựng Đông Nam Á thành một khu vực hòa bình, ổn định có nền kinh tế, văn hóa xã hội phát triển

Giải quyết những khác biệt trong nội bộ, giải quyết các vấn đề liên quan đến mối quan hệ giữa ASEAN với các nước, các khối nước và các tổ chức quốc tế khác.

Bài 3 trang 55 Tập bản đồ Địa Lí 11: “Đoàn kết hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định, cùng phát triển” vừa là mục tiêu chính, vừa là khẩu hiệu đoàn kết của ASEAN, em hãy đánh dấu X vào ô trống ý kiến của em.

Lời giải:

Giải Tập bản đồ Địa lí 11 bài 11 tiết 3

Bài 4 trang 56 Tập bản đồ Địa Lí 11: Lựa chọn để điền chữ M (mục tiêu) hoặc chữ C (cơ chế hợp tác) vào ô trống ý em cho là đúng.

Lời giải:

Giải Tập bản đồ Địa lí 11 bài 11 tiết 3

Bài 5 trang 56 Tập bản đồ Địa Lí 11: Lựa chọn để điền chữ T (thành tựu) hoặc chữ TT (thách thức) vào ô trống ở các ô sau để nói về thành tựu của ASEAN đã đạt được và các thách thức, trở ngại mà ASEAN phải đối mặt.

Lời giải:

Giải Tập bản đồ Địa lí 11 bài 11 tiết 3

Bài 6 trang 56 Tập bản đồ Địa Lí 11: Hội nhập ASEAN, Việt Nam có thể bán được tất cả các mặt hàng sản xuất trong nước ra toàn khu vực, qua đó thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển, em hãy đánh dấu X vào ô trống theo ý của em.

Lời giải:

Giải Tập bản đồ Địa lí 11 bài 11 tiết 3

Bài 7 trang 56 Tập bản đồ Địa Lí 11: Hội nhập ASEAN, Việt Nam gặp rất nhiều thách thức cần phải vượt qua như sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế, trình độ công nghệ, năng lực buôn bán với một số thành viên trong ASEAN, em hãy đánh dấu X vào ô trống theo ý của em.

Lời giải:

Giải Tập bản đồ Địa lí 11 bài 11 tiết 3

-----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 11, Giải bài tập Địa Lí 11, Học tốt Ngữ văn 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 653
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải tập bản đồ Địa lí 11 Xem thêm