Giải Tập bản đồ Địa lí 11 bài 1

Địa lí 11 - Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

Để giúp các bạn học sinh lớp 11 đạt kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn tham khảo tài liệu Giải Tập bản đồ Địa lí 11 bài 1, nội dung tài liệu gồm 8 bài tập trang 4, 5 kèm theo lời giải chi tiết. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

Giải Tập bản đồ Địa lí 11

Bài 1 trang 4 Tập bản đồ Địa Lí 11: Dựa vào hình 1, nội dung SGK và hiểu biết của bản thân, hãy điền tiếp vào bảng dưới đây:

Lời giải:

GDP bình quân đầu người (USD/người-năm 2004) Tỉ trọng khu vực III trong cơ cấu GDP (năm 2004)

Chỉ số HDI

(năm 2003)

Tên một số nước và lãnh thổ tiêu biểu
Các nước phát triển Trên 2896 USD/người. 71% 0,855

+ Đan Mạch

+ Thụy Điển, Anh

+ Ca – na – da

+ Niu Di – lân.

Các nước đang phát triển Dưới 2896 USD/người. 43% 0,694

+ An – ba – ni

+ Cô – lôm – bi – a

+ In – đô – nê – xi – a

+ Ấn Độ

+ Ê – ti – ô – pi – a.

Bài 2 trang 4 Tập bản đồ Địa Lí 11: Để phân chia các nước trên thế giới thành 2 nhóm nước: phát triển và đang phát triển, người ta thường dựa vào các tiêu chí chính nào dưới đây, hãy đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng:

Lời giải:

Giải Tập bản đồ Địa lí 11 bài 1

Bài 3 trang 4 Tập bản đồ Địa Lí 11: Hãy nêu tên một số nước và lãnh thổ thuộc nhóm nước đang phát triển đã trải qua quá trình công nghiệp hóa (các nước công nghiệp mới - NICs):

Lời giải:

Nam Phi, Mê hi cô, Sin ga po, Hàn Quốc , Braxin, In – đô – nê – xi a, Ma – lay – si – a...

Bài 4 trang 4 Tập bản đồ Địa Lí 11: Theo em, nước và lãnh thổ (công nghiệp mới) nào là thánh công nhất?

Lời giải:

Nước Sin – ga – po, Hàn Quốc, Ma – lay – si – a, Đài Loan,...

Bài 5 trang 4 Tập bản đồ Địa Lí 11: Hãy đánh dấu x vào ô trống ý em cho là đúng:

Nước ta đang tiến hành quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, với mục tiêu đến năm nào sẽ cơ bản trở thành nước công nghiệp?

Lời giải:

Giải Tập bản đồ Địa lí 11 bài 1

Bài 6 trang 5 Tập bản đồ Địa Lí 11: Hãy đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng:

Công nghệ trụ cột của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là:

Lời giải:

Giải Tập bản đồ Địa lí 11 bài 1

Bài 7 trang 5 Tập bản đồ Địa Lí 11: Việt Nam đang tập trung triển khai cuộc cách mạng khoa học và công nghệ theo hướng nào?

Lời giải:

Việt Nam đang tập trung triển khai cuộc cách mạng khoa học và công nghệ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bài 8 trang 5 Tập bản đồ Địa Lí 11: Chúng ta cần phải làm gì để khoa học và công nghệ thực sự là động lực để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước?

Lời giải:

- Học hỏi tìm tòi, nghiên cứu về kinh tế xã hội của đất nước.

- Tiếp thu các thành tựu khoa học kĩ thuật tiên tiến của thế giới.

- Chọn lọc và áp dụng những khoa học kĩ thuật phù hợp với hoàn cảnh đất nước mình.

- Luôn đưa ra những phát minh mới, để ngày càng đổi mới kinh tế đất nước theo hướng tốt đẹp hơn.

----------------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 11, Giải bài tập Địa Lí 11, Học tốt Ngữ văn 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.079
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải tập bản đồ Địa lí 11 Xem thêm