Giải VBT Địa Lý lớp 9 bài 21: Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)

1 123

Giải VBT Địa Lý lớp 9 bài 21: Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo) được VnDoc.com sưu tầm và tổng hợp. Tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh hệ thống lại những kiến thức đã học trong bài, định hướng phương pháp giải các bài tập cụ thể. Ngoài ra việc tham khảo tài liệu còn giúp các bạn học sinh rèn luyện và nâng cao kỹ năng giải bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo

Bài 1 trang 52 VBT Địa lí 9: Đánh dấu (X) vào ý đúng.

Lời giải:

a) Ngành nào dưới đây không phải là ngành công nghiệp trọng điểm ở Đồng bằng sông Hồng?

X A. Năng lượng.
  B. Chế biến lương thực thực phẩm.
  C. Cơ khí.
  E. Vật liệu xây dựng.

(giải thích: ý 1 trang 77 bài 21 SGK Địa lí 9).

b) Lợi ích kinh tế của việc đưa vụ đông thành vụ sản xuất chính ở Đồng bằng sông Hồng không phải vì:

  A. làm cho cơ cấu cây trồng trở nên đa dạng hơn.
  B. cây vụ đông đem lại hiệu quả kinh tế cao.
X C. cây trồng vụ đông đem lại nguồn thu chính cho nông nghiệp.

(giải thích: ý 2 trang 78 bài 21 SGK Địa lí 9).

Bài 2 trang 53 VBT Địa lí 9:

Vẽ biểu đồ cột thể hiện gái trị sản xuất công nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng dựa vào bảng số liệu sau:

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (Đơn vị: nghìn tỉ đồng, giá thực tế)

Năm 2010 2011 2012 2013
Giá trị sản xuất công nghiệp 629,6 864,7 1151,1 1494,2

Lời giải:

Giải VBT Địa Lý lớp 9 bài 21: Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)

Biểu đồ cột thể hiện giá trị sản xuất công nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2010-2013

Bài 3 trang 53 VBT Địa lí 9:

Dựa vào hình 21.2 trong SGK, nối các tỉnh (thành phố) với đường quốc lộ chạy qua tỉnh (thành phố) đó.

Lời giải:

Giải VBT Địa Lý lớp 9 bài 21: Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)

Bài 4 trang 54 VBT Địa lí 9:

Gạch chân các địa danh du lịch không phải của vùng Đồng bằng sông Hồng.

Chùa Hương, Tam Cốc – Bích Động, Vịnh Hạ Long, Đền Hùng, Côn Sơn, Cúc Hương, Đồ Sơn, Cát Bà.

Lời giải:

Chùa Hương, Tam Cốc – Bích Động, Vịnh Hạ Long, Đền Hùng, Côn Sơn, Cúc Hương, Đồ Sơn, Cát Bà.

Bài 5 trang 54 VBT Địa lí 9: Dựa vào bảng số liệu sau:

CƠ CẤU KINH TẾ CỦA VÙNG TRỌNG ĐIỂM (VKTTĐ) BẮC BỘ NĂM 2014

Khu vực Nông, lâm, ngư nghiệp Công nghiệp – xây dựng Dịch vụ
Tỉ lệ (%) 7,0 47,9 45,1

a) Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu kinh tế VKTTĐ Bắc Bộ.

b) Nhận xét.

Lời giải:

a)

Giải VBT Địa Lý lớp 9 bài 21: Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)

Biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế VKTTĐ Bắc Bộ năm 2014.

b) Nhận xét

- Tỉ trọng ngành công nghiệp trong cơ cấu kinh tế VKTTĐ Bắc Bộ năm 2014 chiếm tỉ trọng cao nhất: 47,9%.

- Ngành nông- lâm – ngư chiếm tỉ trọng thấp nhất: 7%.

Bài 6 trang 54 VBT Địa lí 9: Đánh dấu (X) vào ý đúng.

Lời giải:

Vùng KTTD Bắc Bộ có tác động thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của:

X A. vùng Đồng bằng sông Hồng.
  B. vùng Đông Nam Bộ.
  C. vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
  D. vùng Bắc Trung Bộ.

(giải thích: phần V trang 79 bài 21 SGK Địa lí 9).

....................................

Ngoài Giải VBT Địa Lý lớp 9 bài 21: Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo). Các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 9, đề thi học học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh lớp 9 mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Mời các tải về để ôn tập

Đánh giá bài viết
1 123
Giải Vở BT Địa Lí 9 Xem thêm