Giải VBT Địa Lý lớp 9 bài 42: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)

Giải VBT Địa Lý lớp 9 bài 42: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo). Được VnDoc sưu tầm và đăng tải, kèm lời giải chi tiết cho các bạn đánh giá so sánh, hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn học tốt môn Địa lý lớp 9 này. Mời các bạn cùng tham khảo

Bài 1 trang 101 VBT Địa lí 9: Điền các số liệu phù hợp vào sơ đồ sau

Lời giải:

Giải VBT Địa Lý lớp 9 bài 42: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)

Bài 2 trang 101 VBT Địa lí 9: Đánh dấu (X) vào ý đúng

Lời giải:

Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới biến động dân số của TP. Hồ Chí Minh là do

A. gia tăng tự nhiên của dân số.
X B. gia tăng cơ giới

Bài 3 trang 102 VBT Địa lí 9: Điền các nội dung phù hợp vào bảng sau:

Lời giải:

Đặc điểm chính Ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội
Gia tăng tự nhiên của dân số Tỉ lệ gia tăng tự nhiên 1,07% (Năm 2016) Tỉ lệ gia tăng và gia tăng cơ học làm cho dân số của TP tăng nhanh tạo ra nguồn lao dộng dồi dào và thị trường tiêu thụ rộng lớn.
Kết cấu dân số theo tuổi Cơ cấu dân số trẻ

- Lao động đông, nguồn bổ sung lớn.

- lao động trẻ có khả năng tiếp thu khoa học khĩ thuật.

- Thị trường tại chỗ rộng lớn.

Bài 4 trang 102 VBT Địa lí 9: Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế của TP. Hồ Chí Minh

Lời giải:

Cơ cấu kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2002 (%)

Tổng số Nông, lâm, ngư nghiệp Công nghiệp – xây dựng Dịch vụ
100 1,7 46,7 51,6

Vẽ biểu đồ:

Giải VBT Địa Lý lớp 9 bài 42: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)

Biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế của TP. Hồ Chí Minh năm 2002

Bài 5 trang 102 VBT Địa lí 9: Nêu nhận xét khái quát về đặc điểm kinh tế của TP. Hồ Chí Minh

a) Hoạt động kinh tế chủ yếu là?

b) Tốc độ phát triển kinh tế?

c) Đánh giá chung về trình độ phát triển kinh tế?

Lời giải:

a) Hoạt động kinh tế chủ yếu là: Dịch vụ.

b) Tốc độ phát triển kinh tế: Nhanh hàng đầu cả nước

c) Đánh giá chung về trình độ phát triển kinh tế: Nền kinh tế của TP. Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh giữ vai trò đi đầu trong nền kinh tế Việt Nam.

....................................

Ngoài Giải VBT Địa Lý lớp 9 bài 42: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo). Các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 9, đề thi học học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh lớp 9 mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Mời các tải về để ôn tập

Đánh giá bài viết
1 16
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Vở BT Địa Lí 9 Xem thêm