Giải Vở bài tập Khoa học 5 bài 1: Sự sinh sản

37 5.891

Giải Vở bài tập Khoa học 5 bài 1

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5 bài 1: Sự sinh sản có đáp án chi tiết cho từng bài tập trang 5, 6 VBT Khoa học 5 tập 1 giúp các em học sinh nắm được các kiến thức khoa học lớp 5. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải Vở bài tập Khoa học lớp 5 bài 1

Câu 1 trang 5 Vở bài tập Khoa học 5

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng với thông tin có trong các hình 1, 2, 3 trang 4, 5 SGK.

 Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5 bài 1

 Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5 bài 1

1.1. Lúc đầu, gia đình bạn Liên có những ai?

a. Bố, mẹ và Liên.

b. Chỉ có bố.

c. Chỉ có mẹ.

d. Bố và mẹ.

1.2. Hiện nay, gia đình bạn Liên có những ai?

a. Bố và mẹ.

b. Bố, mẹ và Liên.

c. Ông, bà, bố và mẹ.

d. Ông, bà và Liên.

1.3. Sắp tới gia đình bạn Liên sẽ có thêm ai?

a. Ông, bà của Liên.

b. Chị của Liên.

c. Em của Liên.

d. Anh của Liên.

Trả lời:

Câu hỏi

1.1

1.2

1.3

Đáp án

d

b

c

Câu 2 trang 5 Vở bài tập Khoa học 5

Viết chữ Đ vào ☐ trước câu trả lời đúng, chữ S vào ☐ trước câu trả lời sai so với thực tế gia đình bạn.

Hiện nay, gia đình bạn có những ai đang cùng chung sống?

☐ Ông.

☐ Bà.

☐ Bố.

☐ Mẹ.

☐ Anh.

☐ Chị.

☐ Em trai.

☐ Em gái.

Trả lời:

Các bạn trả lời theo thực tế gia đình bạn.

Câu trả lời tham khảo:

S

Ông.

S

Bà.

Đ

Bố.

Đ

Mẹ.

S

Anh.

S

Chị.

Đ

Em trai.

S

Em gái.

Câu 3 trang 6 Vở bài tập Khoa học 5

Một gia đình có cả ông bà, bố mẹ và các con cháu cùng chung sống là gia đình có mấy thế hệ? Trong đó thế hệ thứ nhất, thứ hai,... gồm những ai?

Trả lời:

Một gia đình có cả ông bà, bố mẹ và các con cháu cùng chung sống là gia đình có ba thế hệ. Trong đó thế hệ thứ nhất là ông bà, thế hệ thứ hai là bố mẹ và thế hệ thứ ba là các con cháu.

Câu 4 trang 6 Vở bài tập Khoa học 5

Chọn các từ, cụm từ cho trước trong khung để điền vào chỗ ... trong các câu sau đây cho phù hợp.

bố; mẹ; sự sinh sản; giống; mọi; các thế hệ; duy trì kế tiếp nhau

a) .......... trẻ em đều do .......... sinh ra và có những đặc điểm .......... với .......... của mình.

b) Nhờ có .......... mà .......... trong mỗi gia đình dòng họ được ..........

Trả lời:

a) Mọi trẻ em đều do bố, mẹ sinh ra và có những đặc điểm giống với bố, mẹ của mình.

b) Nhờ có sự sinh sản mà các thế hệ trong mỗi gia đình, dòng họ được duy trì kế tiếp nhau.

Đánh giá bài viết
37 5.891
Giải VBT Khoa học 5 Xem thêm