Giải Vở bài tập Khoa học 5 bài 37: Dung dịch

Giải Vở bài tập Khoa học 5 bài 37

Giải Vở bài tập Khoa học 5 bài 37: Dung dịch có đáp án chi tiết cho từng bài tập trang 65 VBT Khoa học 5 tập 2 giúp các em học sinh nắm được các kiến thức khoa học lớp 5. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải Vở bài tập Khoa học lớp 5 bài 37

Câu 1 trang 65 Vở bài tập Khoa học 5

Làm thực hành theo yêu cầu ở trang 76 SGK và hoàn thành bảng sau:

Tên và đặc điểm của từng chất tạo ra dung dịch

Tên dung dịch và đặc điểm của dung dịch

Đường:

 

Nước:

 

Trả lời:

Tên và đặc điểm của từng chất tạo ra dung dịch

Tên dung dịch và đặc điểm của dung dịch

Đường: màu trắng, có vị ngọt.

Nước đường, dung dịch có vị ngọt.

Nước: trong suốt, không màu, không mùi, không vị.

Câu 2 trang 65 Vở bài tập Khoa học 5

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.

Dung dịch là gì?

a. Là hỗn hợp của chất lỏng với chất rắn bị hòa tan và phân bố đều.

b. Là hỗn hợp của chất lỏng với chất lỏng hòa tan vào nhau.

c. Cả hai trường hợp trên.

Trả lời:

Chọn c.

Câu 3 trang 65 Vở bài tập Khoa học 5

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

3.1. Để sản xuất ra nước cất dùng trong y tế người ta sử dụng phương pháp nào?

a. Lọc.

b. Lắng.

c. Chưng cất.

d. Phơi nắng.

3.2. Để sản xuất ra muối từ nước biển người ta sử dụng phương pháp nào?

a. Lọc.

b. Lắng.

c. Chưng cất.

d. Phơi nắng.

Trả lời:

Câu hỏi

2.1

2.2

Trả lời

c

d

Đánh giá bài viết
152 15.233
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải VBT Khoa học 5 Xem thêm