Giải Vở bài tập Khoa học 5 bài 56: Sự sinh sản của côn trùng

Giải Vở bài tập Khoa học 5 bài 56: Sự sinh sản của côn trùng có đáp án chi tiết cho từng bài tập trang 95, 96 VBT Khoa học 5 tập 2 giúp các em học sinh nắm được các kiến thức khoa học lớp 5. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải Vở bài tập Khoa học lớp 5 bài 56

Câu 1 trang 95 Vở bài tập Khoa học 5

Chọn các chú thích cho trước trong khung để điền vào chỗ …. dưới mỗi hình cho phù hợp.

bướm; trứng, sâu (ấu trùng); nhộng

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5 bài 56

Trả lời:

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5 bài 56

Câu 2 trang 95 Vở bài tập Khoa học 5

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Ở giai đoạn nào của quá trình phát triển, bướm cải gây thiệt hại nhất?

a. Trứng.

b. Sâu.

c. Nhộng.

d. Bướm.

Trả lời:

Chọn b.

Câu 3 trang 96 Vở bài tập Khoa học 5

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.

3.1. Để giảm thiệt hại cho hoa màu do côn trùng gây ra, trong trồng trọt người ta thường áp dụng biện pháp nào?

a. Phun thuốc trừ sâu.

b. Bắt bướm.

c. Diệt bướm.

d. Thực hiện tất cả các việc trên.

3.2. Để tiêu diệt ruồi và gián người ta thường sử dụng biện pháp nào?

a. Giữ vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở, chuồng trại chăn nuôi.

b. Giữ vệ sinh nhà ở, nhà bếp, nhà vệ sinh,…

c. Phun thuốc diệt ruồi và gián.

d. Thực hiện tất cả các việc trên.

Trả lời:

Câu hỏi

3.1

3.2

Đáp án

d

d

Câu 4 trang 96 Vở bài tập Khoa học 5

Quan sát các hình 6, 7 trang 115 SGK và hoàn thành bảng sau:

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5 bài 56

 

So sánh chu trình sinh sản

Giống nhau

Khác nhau

Ruồi

   

Gián

 

Trả lời:

 

So sánh chu trình sinh sản

Giống nhau

Khác nhau

Ruồi

Đẻ trứng

Trứng nở ra dòi (ấu trùng). Dòi hóa nhộng. Nhộng nở ra ruồi.

Gián

Trứng nở thành gián con mà không qua các giai đoạn trung gian.

Đánh giá bài viết
147 13.456
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải VBT Khoa học 5 Xem thêm