Giáo án Công nghệ 10 bài 56: Thực hành - Xây dựng kế hoạch doanh nghiệp

Giáo án Công nghệ 10 bài 56

Giáo án Công nghệ 10 bài 56: Thực hành - Xây dựng kế hoạch doanh nghiệp được thiết kế rõ ràng, chi tiết, sẽ giúp quý thầy cô thuận tiện cho việc soạn giáo án điện tử lớp 10, soạn giáo án công nghệ 10 cũng như hướng dẫn học sinh hiểu nội dung bài học. Chúng tôi hi vọng, bộ giáo án này sẽ giúp các em học sinh lĩnh hội kiến thức tốt hơn.

Bài 56: Thực hành: Xây dựng kế hoạch kinh doanh

I. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài này, GV cần phải làm cho HS:

 • Xác định được kế hoạch kinh doanh cho hộ gia đình và doanh nghiệp phù hợp với khả năng của giá đình và doanh nghiệp.
 • Hạch toán được chi phí và thu nhập cho một doanh nghiệp kinh doanh thương mại, dịch vụ.
 • Rèn luyện tính cẩn thận, khéo léo, có ý thức tổ chức kỉ luật, trật tự.

II. Phương tiện dạy học:

Dụng cụ: Máy tính cá nhân

III. Tiến trình tổ chức bài học:

1. Ổn định lớp:

2. Bài cũ:

Hạch toán kinh tế là gì? Ý nghĩa của hạch toán kinh tế trong doanh nghiệp.

3. Bài mới:

Tiết 1: Giới thiệu nội dung bài thực hành và phân nhóm HS.

Tiết 2: HS tính toán và GV đánh giá kết quả

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung

- Giới thiệu những nội dung và phương pháp xác định các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và tính toán hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

- Hướng dẫn HS trình tự tính toán các chỉ tiêu phù hợp.

- Kiểm tra nếu HS đã nắm nội dung thực hành.

- Phân nhóm HS thực hành (4 nhóm) và phân vị trí thực hành cho các nhóm.

- Quan sát, nhắc nhở, kiểm tra việc tính toán của HS theo các công thức phù hợp.

- Đánh giá kết quả bài thực hành của từng nhóm.

- Nêu mục tiêu và sự chuẩn bị cho bài học.

- Thực hiện việc tính toán theo các công thức phù hợp theo nhiệm vụ đã phân công cho từng nhóm.

+ Nhóm 1 - Tình huống: Kinh doanh ăn uống bình dân

+ Nhóm 2 – Tình huống: Xác định kế hoạch kinh doanh cho một doanh nghiệp kinh doanh thương mại.

+ Nhóm 3 – Tình huống: Hạch toán hiệu quả tế

+ Nhóm 4 – Tình huống: Hạch toán hiệu quả kinh doanh của một doanh nghiệp sản xuất.

- Tự đánh giá và đánh giá chéo từng nội dung thực hành.

A. Mục tiêu: SGK

B. Chuẩn bị: SGK

C. Nội dung thực hành:

I. Xác định kế hoạch kinh doanh cho hộ gia đình:

Tình huống: Kinh doanh ăn uống bình dân.

II. Xác định kế hoạch kinh doanh cho gia đình:

Tình huống: Xác định kế hoạch kinh doanh cho một doanh nghiệp kinh doanh thương mại.

III. Hạch toán hiệu quả kinh doanh:

1. Tình huống: Hạch toán hiệu quả kinh tế.

2. Tình huống: Hạch toán hiệu quả kinh doanh của một doanh nghiệp sản xuất.

D. Đánh giá kết quả:

Kết quả thực hành:

1. Tình huống: Kinh doanh ăn uống bình dân.

a) Doanh thu bán hàng:

- Sáng: 100 x 5.000 đ = 500.000 đồng

- Trưa: 200 x 5.000 đ = 1000.000 đồng

- Giải khát: 100 x 3.000 đ = 300.000 đồng

⇒ Tổng doanh thu: 1.800.000 đồng

b) Chi phí trả công lao động cho nhân viên nấu ăn và phục vụ: 180.000 đồng

c) Nhu cầu vốn kinh doanh (Chi phí mua hàng): 900.000 đồng

2. Tình huống: Xác định kế hoạch kinh doanh cho một doanh nghiệp kinh doanh thương mại.

a) Tổng mức bán: 109.000.000 đồng

- Thị trường địa phương: 60.000.000 đồng

- Thị trường khác: 49.000.000 đồng

b) Tổng giá trị mua: 81.000.000 đồng

- Hàng A: Cơ sở 1: 20.000.000 đồng x 60% = 12.000.000 đồng

Cơ sở 2: 20.000.000 đồng x 40% = 8.000.000 đồng

- Hàng B: Cơ sở 1: 7.000.000 đồng

Cơ sở 2: 7.000.000 đồng

- Hàng C: Cơ sở 1: 15.200.000 đồng

Cơ sở 2: 11.400.000 đồng

Cơ sở 3: 11.400.000 đồng

c) Tổng chi phí: 99.000.000 đồng

d) Lợi nhuận: 10.000.000 đồng

3. Tình huống: Hạch toán hiệu quả kinh tế.

A – Doanh thu bán hàng: 1.800.000 đồng

- Chi phí mua hàng: 1.270.000 đồng

- Trả công lao động: 180.000 đồng

- Chi phí khác: 100.000 đồng

- Tổng chi phí: 1.550.000 đồng

- Lợi nhuận: 250.000 đồng

B – Tăng doanh thu bán hàng: 546.000.000 đồng

Trong đó, hàng A: 114.000.000 đồng

hàng B: 432.000.000 đồng

- Tăng chi phí kinh doanh: 498.000.000 đồng

Trong đó, mua hàng: 456.000.000 đồng

- Lợi nhuận: 48.000.000 đồng

4. Tình huống: Hạch toán hiệu quả kinh doanh của một doanh nghiệp sản xuất.

a) Tăng doanh thu (năm): 34.800.000.000 đồng

Trong đó, sản phẩm A: 7.200.000.000 đồng

sản phẩm B: 18.000.000.000 đồng

sản phẩm C: 9.600.000.000 đồng

b) Chi phí sản xuất (năm): 28.320.000.000 đồng

Trong đó, sản phẩm A: 5.760.000.000 đồng

sản phẩm B: 14.400.000.000 đồng

sản phẩm C: 8160.000.000 đồng

c) Lợi nhuận:

 • Thu nhập của doanh nghiệp (chênh lệch giá doanh thu và chi phí sản xuất) là: 6.480.000.000 đồng
 • Tiền lương: 1.944.000.000 đồng
 • Nộp thuế: 1.296.000.000 đồng
 • Lợi nhuận: 3.240.000.000 đồng

4. Củng cố:

 • Nhận xét trình tự làm bài của HS.
 • Đánh giá kết quả

5. Hướng dẫn về nhà:

 • Hoàn thành bảng tường trình kết quả thực hành và nộp lại vào tiết học sau.

IV. Tự rút kinh nghiệm:

Đánh giá bài viết
11 22.852
Sắp xếp theo

  Giáo án Công nghệ lớp 10

  Xem thêm