Giáo án Công nghệ 10 bài 50: Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Giáo án Công nghệ 10 bài 50

Giáo án Công nghệ 10 bài 50: Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được thiết kế rõ ràng, chi tiết, sẽ giúp quý thầy cô thuận tiện cho việc soạn giáo án điện tử lớp 10, soạn giáo án công nghệ 10 cũng như hướng dẫn học sinh hiểu nội dung bài học. Chúng tôi hi vọng, bộ giáo án này sẽ giúp các em học sinh lĩnh hội kiến thức tốt hơn.

BÀI 50: DOANH NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

I. Mục tiêu bài học

Sau khi học xong bài này học sinh phải:

  • Trình bày được đặc điểm, cách thức tổ chức hoạt động kinh doanh của loại hình kinh doanh hộ gia đình
  • Trình bày và phân tích được kế hoạch kinh doanh của loại hình kinh doanh hộ gia đình
  • Phát triển tư duy phân tích, tổng hợp; Liên hệ, vận dụng kiến thức được học vào giải thích một số hoạt động kinh doanh ở địa phương
  • Bước đầu có ý thức định hướng trong việc lựa chọn nghề nghiệp của bản thân

II. Chuẩn bị

* Giáo viên: Xem trước nội dung bài học trong SGK; Tham khảo các tài liệu có liên quan đến loại hình kinh doanh hộ gia đình, kinh doanh cá thể (Giáo trình Kinh tế học vi mô, Internet…); Tìm hiểu và phân tích một số hoạt động, tình huống kinh doanh đang diễn ra tại địa phương

* Học sinh: Học thuộc các khái niệm đã được đề cập trong bài 49; Đọc trước nội dung bài học và tìm hiểu các hoạt động kinh doanh ở quy mô hộ gia đình tại địa phương

III. Phương pháp, phương tiện

* Phương pháp: Vấn đáp, hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm và thuyết trình có minh họa

* Phương tiện: Phiếu học tập

IV. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức – 1’

2. Dạy học bài mới – 40’

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS

NỘI DUNG BÀI HỌC

Hoạt động 1: Tìm hiểu đặc điểm và tổ chức hoạt động kinh doanh của loại hình kinh doanh hộ gia đình – 10’

- Chia nhóm, yêu cầu học sinh đọc SGK, hoàn thành phiếu học tập. Nhóm thứ nhất hoàn thiện PHT về đặc điểm của kinh doanh hộ gia đình; Nhóm thứ hai hoàn thiện về cách thức tổ chức kinh doanh hộ gia đình trong thời gian 3’

- Sau khi học sinh trình bày bảng, yêu cầu HS khác nhận xét, bổ sung (nếu cần thiết) và kết luận

- Lấy ví dụ về các hoạt động thuộc lĩnh vực sản xuất, thương mại và dịch vụ?

Lưu ý: Nhấn mạnh vai trò của chủ sở hữu: Là người chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh trước pháp luật

- Thế nào là vốn? Vốn có những loại hình nào?

- Những yếu tố nào đảm bảo cho hoạt động kinh doanh diễn ra liên tục?

- Với hoạt động thương mại thì yếu tố nào đảm bảo cho nó luôn diễn ra liên tục?

- Những yếu tố nào đảm bảo cho hàng hóa lưu thông trên thị trường?

- Khi tiến hành kinh doanh, các hộ gia đình huy động vốn từ nguồn nào là chủ yếu?

- Trong kinh doanh hộ gia đình, lao động được sử dụng có đặc điểm gì?

I. Kinh doanh hộ gia đình

1. Đặc điểm kinh doanh hộ gia đình

- Các lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất, thương mại và tổ chức các hoạt động dịch vụ

- Chủ sở hữu: Cá nhân là chủ gia đình

- Quy mô kinh doanh: Nhỏ

- Công nghệ kinh doanh: Đơn giản

- Lao động: (Thường) Người thân trong gia đình

2. Tổ chức hoạt động kinh doanh gia đình

a. Tổ chức vốn kinh doanh

- Các loại hình vốn:

+ Vốn cố định: Là vốn đảm bảo cho hoạt động kinh doanh được diễn ra thường xuyên, liên tục. Ví dụ: Nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị, nguyên vật liệu…

+ Vốn lưu động: Là phần vốn đảm bảo cho hàng hóa, sản phẩm được lưu thông trên thị trường

Ví dụ: Tiền, vàng, sản phẩm thành phẩm…

- Nguồn vốn: Chủ yếu là vốn tự có của gia đình, một phần khác là vay mượn

b. Tổ chức sử dụng lao động

- Lao động chủ yếu là người thân trong gia đình

- Lao động được sử dụng linh hoạt, một người có thể tham gia vào nhiều công đoạn khác nhau của hoạt động kinh doanh

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

Đánh giá bài viết
4 7.372
Sắp xếp theo

    Giáo án Công nghệ lớp 10

    Xem thêm