Giáo án Công nghệ 10 bài 53: Xác định kế hoạch kinh doanh

Giáo án Công nghệ 10 bài 53

Giáo án Công nghệ 10 bài 53: Xác định kế hoạch kinh doanh được thiết kế rõ ràng, chi tiết, sẽ giúp quý thầy cô thuận tiện cho việc soạn giáo án điện tử lớp 10, soạn giáo án công nghệ 10 cũng như hướng dẫn học sinh hiểu nội dung bài học. Chúng tôi hi vọng, bộ giáo án này sẽ giúp các em học sinh lĩnh hội kiến thức tốt hơn.

Chương V: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Bài 53: XÁC ĐỊNH KẾ HOẠCH KINH DOANH

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

 • Xác định được cơ sở lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Xác định được nội dung và phương pháp, xác định kế hoạch kinh doanh về thương mại, dịch vụ.

2. Kỹ năng: Lập được kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ.

3. Thái độ: Có ý thức làm việc có kế hoạch.

II. Chuẩn bị

a/ Giáo viên:

 • Tham khảo SGK và sách giáo viên.

b/ Học sinh

 • Tham khảo SGK

III. Phương pháp: Tham khảo sgk tìm tòi.

IV. Tiến trình:

1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số HS.

2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra.

3. Bài mới:

Hoạt động của GV- HS

Nội dung bài học

- GV: Để tìm hiểu về việc xác định cơ sở lập kế hoạch kinh doanh.

- Là văn bản.

- thể hiện mục tiêu phát triển.

- Trong từng thời kì nhất định.

-GV: Yêu cầu HS đọc mục I và cho biết:

- Dựa vào những căn cứ nào để lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp?

- Nội dung của mỗi căn cứ đó là gì?

- Căn cứ bao trùm nhất để lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp là gì?

- HS thảo luận theo bàn và trả lời các câu hỏi.

- GV tổng kết và rút ra ý chính.

- GV nội dung và phương pháp lập kế hoạch của doanh nghiệp:

- GV yêu cầu HS nghiên cứu mục II sgk và cho biết:

- Kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp cần có những nội dung gì?

- Mỗi nội dung được xác định như thế nào?

- Lấy VD để minh hoạ cho cách xác định

từng nội dung trong kế hoạch?

- HS tự lực tìm câu trả lời và báo cáo trước lớp.

- GV bổ sung và tổng kết.

GV: hỏi

- Các nội dung trong kế hoạch kinh doanh có quan hệ với nhau như thế nào?

- Số lao động cần sử dụng được tính bằng cách nào?

I. Căn cứ để lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp:

1. Khái niệm kế hoạch kinh doanh:

Là văn bản thể hiện mục tiêu phát triển của doanh nghiệp trong thời kì nhất định.

2. Các căn cứ để lập kế hoạch:

a. Các căn cứ:

- Dựa vào nhu cầu của thị trường, thể hiện ở hợp đồng hay đơn đặt hàng.

- Dựa vảo sự phát triển của kinh tế xã hội: Phát triển sản xuất hàng hoá, thu nhập của dân cư.

- Dựa vào pháp luật hiện hành: Chủ trương, đường lối, chính sách của nhà nước.

- Dựa vào khả năng của doanh nghiệp: nguồn vốn, trình độ, công nghệ, lao động, trang thiết bị, nhà xưởng.

b. Căn cứ bao trùm:

nhu cầu thị trường.

II. Nội dung và phương pháp lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp:

1. Nội dung kế hoạch

2. Phương pháp lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp

Cho HS ghi theo sơ đồ hình.53.3

4. Củng cố:

 • Trong 5 nội dung kế hoạch kinh doanh, nội dung nào đóng vai trò chi phối nội dung khác?
 • Mỗi nội dung trong kế hoạch kinh doanh được xác định bằng cách nào?

5. Hướng dẫn tự học ở nhà:

 • Về xem lại nội đã học.
 • Trả lời câu hỏi cuối bài.
 • Xem trước nội dung bài “Thành lập doanh nghiệp”

V. Rút kinh nghiệm

SGK

Đánh giá bài viết
1 7.250
Sắp xếp theo

  Giáo án Công nghệ lớp 10

  Xem thêm