Giáo án Công nghệ 10 bài 55: Quản lý doanh nghiệp

Giáo án Công nghệ 10 bài 55

Giáo án Công nghệ 10 bài 55: Quản lý doanh nghiệp được thiết kế rõ ràng, chi tiết, sẽ giúp quý thầy cô thuận tiện cho việc soạn giáo án điện tử lớp 10, soạn giáo án công nghệ 10 cũng như hướng dẫn học sinh hiểu nội dung bài học. Chúng tôi hi vọng, bộ giáo án này sẽ giúp các em học sinh lĩnh hội kiến thức tốt hơn.

QUẢN LÍ DOANH NGHIỆP

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

 • Nêu ra được nội dung công việc quản lí doanh nghiệp.
 • Chỉ ra được nội dung của tổ chức hoạt động kinh doanh, nội dung đánh giá hiệu quả kinh doanh và biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Giải thích được mối quan hệ các nội dung quản lí doanh nghiệp.

2. Kỹ năng: Phát triển kĩ năng phân tích và hệ thống hoá.

3. Thái độ: Có ý thức vận dụng quản lí doanh nghiệp vào hoạt động kinh tế gia đình

II. Chuẩn bị

1/ Giáo viên

 • Tham khảo sách giáo khoa và sách giáo viên

2/ Học sinh

 • Xem trước nội dung bài ở nhà

III. Phương pháp: Sử dụng sgk – Tìm tòi.

IV. Tiến trình:

1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sỉ số của HS

2. Kiểm tra bài cũ:

a. Nghiên cứu thị trường là phải xác định những nội dung gì? (10đ)

* Đáp án:

 • Thị trường của doanh nghiệp…(2.5đ)
 • Xác định nhu cầu của khách hàng đối với sản phẩm (2.5đ)
 • Nhu cầu của khách hàng thể hiện qua…(2.5đ)
 • Tìm được cơ hội kinh doanh. (2.5đ)

b. Theo em xác định khả năng của doanh nghiệp là xác định những nội dung gì? (10đ)

* Đáp án:

 • Xác định nguồn lực của doanh nghiệp…(2.5đ)
 • Xác định những lợi thế của doanh nghiệp…(2.5đ)
 • Xác định khả năng tổ chức…(2.5đ)
 • Xác định cơ hội kinh doanh (2.5đ)

3. Bài mới:

Hoạt động của GV - HS

Nội dung bài học

Quản lí doanh nghiệp có nội dung như thế nào? Để hiểu được các nội dung công việc của quản lí doanh nghiệp cần nghiên cứu bài hôm nay.

Mục tiêu 1: Tìm hiểu cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp

-GV hướng dẫn HS đọc mục I (SGK) và tóm tắt nôi dung của tổ chức hoạt động kinh doanh.bằng một sơ đồ.

- HS tự lực lập sơ đồ phản ánh nội dung tổ chức hoạt động kinh doanh.

- HS trình bày, học sinh khác bổ sung.

- GV: bổ sung và tổng kết.

Mục tiêu 2: Tìm hiểu việc tổ chức thực hiện kế họach kinh doanh

GV: Để thực hiện kế họach doanh nghiệp phải tổ chức như thế nào?

HS: tham khảo sách và trả lời theo ý kiến cá nhân

GV:Bổ sung, kết luận nội dung

Mục tiêu 3: Tìm hiểu nguồn vốn của doanh nghiệp

GV: Vốn của doanh nghiệp có nguồn gốc từ đâu?

HS: Trả lời theo ý kiến cá nhân

GV: Nhận xét, kết luận

I. Tổ chức hoạt động kinh doanh:

1. Xác lập cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp:

a/Đặc trưng của cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

- Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp có hai đặc trưng cơ bản là:Tính tập trung và tính tiêu chuẩn hóa

b/ Mô hình cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

- Mô hình cơ cấu tổ chức doanh nghiệp có các đặc điểm sau:

+ Giám đốc.

+ Các nhân viên bán hàng khác nhau.

+ Nhân viên kế toán.

2. Tổ chức thực hiện kế hoạch:

a/ Phân chia nguồn lực.

- Nguồn lực của doanh nghiệp gồm: Tài chính, nhận lực, máy móc, phương tiện vận tải, trang thiết bị,…

b/Theo dõi thực hiện kế hoạch.

- Phân công người theo dõi từng công việc

- Kiểm tra, đánh giá mức độ thực hiện kế họach.

3. Tìm kiếm nguồn vốn:

- Vốn của chủ doanh nghiệp.

- Vốn của các thành viên.

- Vốn vay.

- Vốn của người cung ứng.

4. Củng cố:

 • Trình bày đặc điểm của mô hình cấu trúc doanh nghiệp nhỏ.
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp gồm những công việc gì?
 • Doanh nghiệp có thể huy động vốn từ những nguồn nào?

5. Hướng dẫn tự học ở nhà:

 • Về xem lại nội dung bài học.
 • Trả lời các câu hỏi ở cuối bài.
 • Xem trước phần II và III của bài “Quản lí doanh nghiệp”

V. Rút kinh nghiệm:

Đánh giá bài viết
1 6.130
Sắp xếp theo
  Giáo án Công nghệ lớp 10 Xem thêm