Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 3 cả năm

Giáo án Hoạt động ngoài giờ lớp 3

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 3 trọn bộ giúp quý thầy cô thuận tiện trong việc lưu trữ, sử dụng để thiết kế bài giảng của mình được sinh động và thú vị. Mời quý thầy cô và các bạn theo dõi.

Giáo án HĐNG lớp 3 trọn bộ

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 3 cả năm

TUẦN 1:

CHỦ ĐỀ TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

BÀI: Tổ chức đội ngũ cán bộ lớp

I. Mục tiêu giáo dục:

 • HS nắm được cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ lớp
 • HS có ý thức xây dựng tập thể lớp, có thái độ tôn trọng đội ngũ cán bộ lớp
 • Rèn luyện kỹ năng nhận nhiệm vụ và kỹ năng tham gia các hoạt động chung của tập thể
 • GDBĐ: Tổ chức hội thi hiểu biết về biển, đảo, về giáo dục TNMT BĐ và bảo vệ môi trường
 • Vẽ về đề tài TNMT BĐ
 • GDBĐKH: Giáo dục học sinh giữ gìn, bảo vệ ngôi trường xanh-sạch-đẹp

II. Nội dung và hình thức hoạt động:

1. Nội dung:

 • Thành lập các tổ nhóm trong lớp
 • Bầu đội ngũ cán bộ lớp: lớp trưởng, các lớp phó, tổ trưởng, tổ phó, cán sự lớp.
 • Xác định chức năng nhiệm vụ của từng cán bộ lớp
 • Cách thức làm việc của đội ngũ cán bộ lớp

2. Hình thức hoạt động:

 • Chỉ định đội ngũ cán bộ lớp dựa vào học lực, chức vụ năm học trước
 • Trao nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ lớp

III. Chuẩn bị hoạt động:

1. Về phương tiện hoạt động:

GVCN chuẩn bị:

 • Một bản sơ đồ về cơ cấu tổ chức lớp
 • Một bản ghi nhiệm vụ của cán bộ lớp, tổ và các cán sự chức năng
 • Các loại sổ ghi chép của cán bộ lớp

2. Về cách thức tổ chức hoạt động:

 • Thông báo cho cả lớp về yêu cầu, nhiệm vụ tổ chức đội ngũ cán bộ lớp
 • Nêu những tiêu chuẩn chủ yếu của người cán bộ lớp để HS chuẩn bị ý kiến lựa chọn đội ngũ cán bộ lớp
 • Cử một nhóm HS giúp GVCN kẻ bản sơ đồ cơ cấu tổ chức lớp, viết bảng ghi nhiệm vụ cán bộ lớp trên giấy khổ to và viết mẫu cho các loại sổ công tác của cán bộ lớp
 • Thống nhất về kế hoạch thời gian tiến hành

IV. Tiến hành hoạt động:

Nội Dung Người thực hiện

Hoạt động 1: Giới thiệu

 • Giới thiệu cho cả lớp sơ đồ cơ cấu tổ chức lớp:vị trí đội ngũ cán bộ lớp,
  các quan hệ và cơ chế hoạt động
 • Nêu nhiệm vụ của từng loại cán bộ lớp
 • Cho HS phát biểu ý kiến về các tiêu chuẩn chủ yếu của một cán bộ lớp
  (GVCN ghi tóm tắt ý kiến lên bảng)

Hoạt động 2: Lựa chọn

 • Cho HS xung phong → ghi tên lên bảng
 • Cho HS giới thiệu một số bạn học → ghi tên lên bảng
 • Đưa ra ý kiến lựa chọn
 • Cho cả lớp biểu quyết để có quyết định cuối cùng sau đó ghi tên
  những HS được chọn lên sơ đồ

Hoạt động 3: Giao nhiệm vụ

 • Đội ngũ cán bộ lớp ra mắt
 • Giao nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ lớp, đồng thời trao sổ công tác
  và hướng dẫn cách sử dụng cho các em
 • Thay mặt đội ngũ cán bộ lớp phát biểu ý kiến

Hoạt động 5: Giáo dục TNMT BĐ

 • Giáo viên tổ chức cho HS thi vẽ tranh về bảo vệ môi trường biển, hải đảo.

Hoạt động 5: Vui văn nghệ

 • Mời 1 số bạn lên hát 1 số HS lên hát
 • Bắt bài hát cho cả lớp

Cánh chim tuổi thơ

Nhạc và lời: Phan Long

Hai cánh tay khéo léo cùng đôi bàn chân xinh. Em múa sao mềm mại
như bồ câu luyện trời cao trong xanh. Hương lúa đưa ngọt ngào, táo chín
thơm đầu cành. Nắng soi gương nước lấp lánh, nâng cánh chim tuổi thơ
bay xa. Ai chắp đôi cánh trắng như màu nắng đẹp cho chim. Ai vẽ đôi mắt
hiền như giọt sương đậu cành cao lung linh. Hương lúa đưa ngọt lành,
táo chín thơm đầu cành. (Gió lao xao như tiếng hát, nâng cánh chim tuổi thơ bay xa)2

GVCN - HS

GVCN - HS

GVCN - HS

Cả lớp

Cả lớp

V. Kết thúc hoạt động: (2')

GDBĐKH: Giáo dục học sinh thực hiện nhiều hoạt động thân thiện với môi trường như: Trồng nhiều cây xanh, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, tiết kiệm điện, nước, tiết kiệm giấy, thu gom phân loại rác, tái chế,....

GVCN nhận xét kết quả hoạt động "Tổ chức lựa chọn đội ngũ cán bộ lớp" và dặn dò nhắc nhở cả lớp đoàn kết, giúp đỡ đội ngũ cán bộ lớp hoàn thành nhiệm vụ.

TUẦN 2:

TÌM HIỂU VỀ NỘI QUY NHÀ TRƯỜNG

1. Mục tiêu giáo dục:

- HS hiểu được nội quy của nhà trường và nhiệm vụ năm học mới

- HS có ý thức tôn trọng nội quy và nhiệm vụ năm học mới

- HS tích cực rèn luyện, thực hiện tốt nội quy và nhiệm vụ năm học mới

2. Nội dung và hình thức hoạt động:

1. Nội dung:

- Nội quy của nhà trường

- Những nhiệm vụ chủ yếu của năm học mới mà HS cần biết

2. Hình thức hoạt động:

- Nghe giới thiệu về nội quy và nhiệm vụ năm học mới

- Trao đổi, thảo luận trong lớp

- Văn nghệ

III. Chuẩn bị hoạt động:

1. Về phương tiện hoạt động:

GVCN chuẩn bị:

- Bản nội quy và nhiệm vụ năm học

- Giấy khổ to,bút dạ

- Một số câu hỏi và đáp án

HS chuẩn bị:

- Đọc trước nội quy, quy định của nhà trường

- Một số bài hát, bài thơ

2. Về cách thức tổ chức hoạt động:

GVCN:

- Thông báo cho cả lớp về nội dung, hình thức và kế hoạch “Thảo luận nội quy và nhiệm vụ năm học mới”. Sau đó chia lớp thành 4 nhóm,phát cho mỗi nhóm một bản nội quy nhà trường và một bản nhiệm vụ năm học mới. Chỉ định một học sinh làm người điều khiển hoạt động.

- XD chương trình hoạt động và bồi dưỡng cách thức điều khiển hoạt động cho HS điều khiển

- Ghi các câu hỏi thảo luận vào các phiếu riêng và đáp án giao trước cho HS điều khiển

- Cử một số HS chuẩn bị các tiết mục văn nghệ. Chỉ định một HS điều khiển chương trình văn nghệ

- Cử một số HS làm nhiệm vụ trang trí: kẻ tiêu đề hoạt động, kê bàn ghế

3. Tiến hành hoạt động:

Nội Dung

Người thực hiện

Hoạt động 1: Mở đầu

- Giới thiệu

- Hát tập thể bài

Lớp chúng ta kết đoàn.

Nhạc và lời: Mộng Lân

Lớp chúng mình rất rất vui. Anh em ta chan hoà tình thân. Lớp chúng mình rất rất vui. Như keo sơn anh em một nhà. Đầy tình thân quý mến nhau luôn thi đua học chăm tiến tới. Quyết kết đoàn giữ vững bền. Giúp đỡ nhau xứng đáng trò ngoan.

- Nêu lý do, giới thiệu chương trình hoạt động

Hoạt động 2: Tìm hiểu nội quy nhà trường

- HS làm việc theo nhóm

- Đọc các điều khoản của nội quy và nhiệm vụ năm học mới

Các thành viên trong nhóm hỏi những chỗ chưa rõ, chưa hiểu

- Ghi lại

- Giải thích hoặc nhờ GVCN giúp đỡ

Hoạt động 3:Thảo luận nhóm

- Cử đại diện lên bóc thăm câu hỏi thảo luận

- Phát cho mỗi nhóm một tờ giấy khổ to và bút dạ, yêu cầu mỗi nhóm cử một thư ký ghi ý kiến thảo luận của nhóm

Nêu câu hỏi,các thành viên thảo luận,tìm ra đáp án của nhóm và ghi vào giấy

Hoạt động 4: Báo cáo kết quả thảo luận

- Cho các nhóm dán giấy khổ to ghi kết quả thảo luận của nhóm lên vị trí quy định

- Lần lượt mời đại diện nhóm lên trình bày kết quả của nhóm

- Mời các thành viên trong lớp phát biểu ý kiến bổ sung --> ghi tóm tắt ý kiến bổ sung lên bảng

- Đọc đáp án và đánh dấu vào những chỗ trả lời đúng của các nhóm, yêu cầu cả lớp ghi nhớ và thực hiện

- Nêu các câu hỏi chung cho lớp thảo luận, ghi tóm tắt ý kiến thảo luận, đọc đáp án và yêu cầu cả lớp ghi nhớ

Hoạt động 5: Vui văn nghệ

- Lần lượt giới thiệu một số tiết mục văn nghệ --> các HS lần lượt lên trình bày

- Đưa ra một số câu đố vui

a) Mùa đông thì đứng buồn thiu

Mùa hè thì chạy viu viu cả ngày

Là cái gì? Đáp án: quạt điện

b) Hoa gì dùng để thổi cơm

Không sinh từ lúa mà đơm đỏ cành

Là hoa gì? Đáp án: hoa gạo

c) Con gì đến chán

Giống ngỗng, giống ngan

Bơi trên bài làm

Của anh lười học

Là số mấy? Đáp án: số 2

GVCN - HS

GVCN - HS

GVCN - HS

Thư ký tổ cùng cả lớp

Cả lớp

4. Kết thúc hoạt động: (2’)

- Người điều khiển nhận xét kết quả hoạt động của lớp

- GVCN dặn dò thêm, động viên HS thực hiện tốt các nội quy, quy định của nhà trường.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 3 cả năm. Mời các thầy cô, các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện lớp 3 khác về máy tính giúp các em học tốt môn Tin Học lớp 3 hơn, cùng các môn học lớp 3 khác trên trang VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
16 37.823
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án lớp 3 môn khác Xem thêm