Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 3 - Tuần 19

Giáo án HĐ ngoài giờ lớp 3

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 3 - Tuần 19 được thiết kế theo chủ đề ứng với thời gian học tập của các em. Đây là tài liệu hữu ích dành cho quý thầy cô giáo, giúp quý thầy cô giáo thiết kế những buổi sinh hoạt lớp thú vị và đầy màu sắc.

Giáo án sinh hoạt tập thể lớp 3 - Tuần 19

Bài 2: KẾ HOẠCH RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU TRONG HỌC KÌ II

I. Mục tiêu: Giúp học sinh:

  • Hiểu được nội dung, biện pháp, kế hoạch rèn luyện phấn đấu của lớp để đạt được kết quả tốt. Có thái độ nghiêm túc, có ý chí quyết tâm phấn đấu tiến bộ. Tích cực thực hiện các kỉ năng, các phương pháp học tập và rèn luyện theo kế hoạch của lớp.

II. Nội dung và hình thức hoạt động:

Nội dung:

  • Các chỉ iêu phấn đấu của lớp về học tập, về rèn luyện đạo đức trong học kỳ I
  • Các biện pháp về kế hoạch cụ thể kế hoạch học kì II.

Hình thức hoạt động: Thảo luận thống nhất biện pháp và kế hoạch.

III. Chuẩn bị:

1. Về phương tiện hoạt động:

  • GVCN hướng dẫn lớp trưởng xây dựng một bản kế hoạch phấn đấu, rèn luyện của lớp trong học kỳ II với những chỉ tiêu và biện pháp cụ thể.
  • yêu cầu các tổ trưởng bàn bạc trong tổ xác định rõ các mặt còn yếu của tổ về học rập, kỷ luật để có hướng khắc phục; các mặt mạnh của tổ để tiếp tục phát huy… Từ đó mỗi tổ xây dựng một bản kế hoạch phấn đấu, rèn luyện cụ thể của tổ để thực hiện được các chỉ tiêu.

Về cách thức tổ chức hoạt động:

  • GVCN yêu cầu mỗi HS suy nghĩ, tham gia thảo luận xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện của lớp trong học kỳ II; cử lớp trưởng điều khiển chung chương trình hoạt động; cử lớp phó điều khiển lớp thảo luận; phân công thư ký lớp ghi biên bản thảo luận; phân công cán sự văn nghệ chuẩn bị chương trình văn nghệ.

IV. Tiến hành hoạt động:

Nội dung

Người thực hiện

1. Hoạt động 1: Mở đầu

- Hát tập thể bài lớp tự chọn.

2. Hoạt động 2: xây dựng các chỉ tiêu phấn đấu

- Lớp trưởng nêu các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể các mặt của lớp và đề nghị các tổ trưởng nêu các chỉ tiêu phấn đấu của tổ mình

- Các tổ trưởng lần lượt báo cáo.

- Phụ trách học tập cho lớp thảo luận một số câu hỏi để bổ sung, hoàn thiện các chỉ tiêu phấn đấu của lớp.

- Lớp trưởng cho lớp biểu quyết các chỉ tiêu phấn đấu sau khi đã có thảo luận bổ sung.

- Thư kí lớp ghi vào biên bản của lớp.

3. Hoạt động 3: Thảo luận biện pháp thực hiện

- Lớp phó lần lượt nêu các câu hỏi cho lớp thảo luận

- Các ý kiền phát biểu tập trung làm rõ các mặt mạnh, yếu của lớp; góp ý cho cán bộ lớp; cán sự môn học và các bện pháp học tập; rèn luyện để đạt các chỉ tiêu đề ra.

- Thư kí lớp ghi biên bản thảo luận và thông qua biên bản.

4. Kết thúc:

- Giáo viên chủ nhiệm phát biểu ý kiến dặn dò cả lớp thực hiện tốt kế hoạch phấn đấu, rèn luyện.

Lớp trưởng bắt nhịp cho cả lớp hát

Lớp trưởng, các tổ trưởng

Các tổ trưởng

Cả lớp

Thư kí lớp

Cả lớp

Thư kí lớp

Giáo viên

Ngoài bài Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 3 - Tuần 19, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 cùng môn Tiếng Việt lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 1.967
Sắp xếp theo
    Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 3 Xem thêm