Giáo án Khối đa điện lồi và khối đa diện đều Hình học 12

Giáo án Hình học 12

Giáo án Khối đa diện lồi và khối đa diện đều Hình học 12 được trình bày ngắn gọn giúp các em học sinh nắm được định nghĩa khối đa diện lồi, hiểu thế nào là khối đa diện đều, nắm được định lí và bảng tóm tắt về các loại khối tứ diện đều. Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo.

Bài giảng Khối đa diện lồi và khối đa diện đều

§2. KHỐI ĐA DIỆN LỒI VÀ KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU (2 tiết)

I. Mục tiêu.

1. Kiến thức:

Qua bài giảng, học sinh:

  • Nắm được định nghĩa khối đa diện lồi.
  • Hiểu thế nào là khối đa diện đều.
  • Nắm được định lí và bảng tóm tắt về các loại khối tứ diện đều.

2. Kỹ năng:

  • Qua bài giảng, học sinh biết cách nhận biết cũng như chứng minh một khối đa diện là khối đa diện đều.

3. Tư duy, thái độ:

  • Có tinh thần hợp tác, tích cực tham gia bài học, rèn luyện tư duy logic.
  • Cẩn thận, chính xác trong tính toán, vẽ hình.

II. Chuẩn bị phương tiện dạy học.

1. Thực tiễn: Học sinh đã nắm được các kiến thức về hình chóp, hình lăng trụ.

2. Phương tiện: SGK, sách bài tập, bút, thước kẻ và hệ thống ví dụ, bài tập.

III. Gợi ý về phương pháp dạy học.

  • Kết hợp linh hoạt các phương pháp vấn đáp - gợi mở, dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề.

IV. Tiến trình tổ chức bài học.

1. Ổn đinh tổ chức lớp.

2. Hỏi bài cũ:

  • H: Định nghĩa hình chóp, hình lăng trụ?

3. Dạy học bài mới:

Hoạt động 1.

I. Khối đa diện lồi.

Hoạt động của
giáo viên

Hoạt động

của học sinh

Nội dung

H1: Từ định nghĩa hình đa giác lồi trong mặt phẳng, hãy định nghĩa khái niệm khối đa diện lồi?

H2: Hãy lấy ví dụ về khối đa diện lồi?

HS nhớ lại: Một hình đa giác được gọi là lồi nếu đoạn thẳng nối hai điểm bất kì của hình đa giác luôn thuộc đa giác ấy. Từ đó HS phát biểu định nghĩa khối đa diện lồi.

TL2: Khối lăng trụ, khối chóp, ...

Định nghĩa: Khối đa diện (H) được gọi là khối đa diện lồi nếu đoạn thẳng nối hai điểm bất kì của (H) luôn thuộc (H).
Ví dụ: Khối lăng trụ, khối chóp,...

Nhận xét: Một khối đa diện là khối đa diện lồi miền trong của nó luôn nằm về một phía với mỗi mặt phẳng chứa một mặt của nó.

Đánh giá bài viết
1 832
Sắp xếp theo

Giáo án Toán lớp 12

Xem thêm