Giáo án môn Toán Đại số lớp 12

VnDoc.com xin gửi đến các bạn giáo án điện tử môn Toán Đại số lớp 12 bài Đường tiệm cận, mời các bạn cùng tải về sử dụng. Đây là bài giáo án rất chi tiết, mạch lạc, nêu rõ được mục đích cần đạt được của cô và trò trong bài Đường tiệm cận, mời các bạn cùng tải về sử dụng.

Giáo án môn Toán 12 bài Đường tiệm cận

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN TOÁN ĐẠI SỐ LỚP 12

Bài 4: Đường tiệm cận

I. Mục tiêu:

1. Về kiến thức:

  • Biết định nghĩa tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.
  • Biết cách tìm các đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

2. Về kỹ năng:

  • Thực hiện thành thạo việc tìm các đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

3. Về tư duy và thái độ:

  • Tự giác, tích cực trong học tập.
  • Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới, biết quy lạ về quen, có tinh thần hợp tác xây dựng.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

  • Chuẩn bị của Giáo viên: Giáo án, bảng phụ, phiếu học tập.
  • Chuẩn bị của Học sinh: Sách giáo khoa; Kiến thức về giới hạn.

III. Phương pháp:

Dùng các phương pháp gợi mở, vấn đáp, nêu vấn đề và giải quyết vấn đề, hoạt động nhóm..

IV. Tiến trình bài học:

1. Kiểm tra bài cũ: Tính các giới hạn sau:

Giáo viên cho hs nhận xét và chính xác hóa lời giải

2. Bài mới

Hoạt động 1: Hình thành định nghĩa tiệm cận ngang

Đánh giá bài viết
1 693
Sắp xếp theo

Giáo án Toán lớp 12

Xem thêm