Giáo án nghề Tin học văn phòng lớp 11 - Bài 31

1 198

Giáo án nghề Tin học văn phòng 11 bài 31

Giáo án nghề Tin học văn phòng lớp 11 - Bài 31 là tài liệu giáo án điện tử lớp 11 hay nằm trong chương trình giáo dục hướng nghiệp 11, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Mời quý thầy cô cùng tham khảo để chuẩn bị bài soạn giảng hiệu quả và dễ dàng hơn.

GIÁO ÁN TIN HỌC VĂN PHÒNG LỚP 11

BÀI 31: THỰC HÀNH TỔNG HỢP

Tiết: 88, 89, 90               Ngày soạn

A/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Kĩ năng:

- Lập trang tính với công thức và định dạng thích hợp, sử dụng các hàm If và Sumif.

- Lọc và sắp xếp dữ liệu.

- Tạo biểu đồ với dữ liệu tương ứng.

B/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC.

- Máy tính và máy chiều

- Tài liệu và sách giáo khoa.

C/ NỘI DUNG

I/ Tổ chức lớp học: ổn định lớp và kiểm tra sĩ số.

II/ Kiểm tra bài cũ: Thực hiện trong quá trình thực hành.

III/ Tiến trình thực hành

Hoạt động GV

Hoạt động HS

* Cung cấp cho hs danh sách dữ liệu về thông tin những quyển sách

* Cột ngày mượn và cần mượn yêu cầu học sinh tự đánh theo ý thích kiến của mình)

* Gợi ý: Hãy lựa chọn những quyển sách nào mình muốn đọc để đánh dấu tích vào ô cần mượn (dùng phương pháp lọc và lọc theo tác giả, loại sách) để có thể có những sự lựa chọn nhanh hơn → Cột ngày mượn hãy ghi tháng tương ứng những ô đã đánh dấu trong cột cần mượn (dùng phương pháp lọc).

* Yêu cầu nhập dữ liệu và tính với giá trị f(x) → Tạo biểu đồ.

 

 

 

 

* Cung cấp những dữ liệu cần thiết cho học sinh nhập, tính toán tiền trợ cấp theo chức vụ, tiền lương cơ bản, tiền còn lại.

 

* Cung cấp danh sách điểm thi của cả một khối (Có sẵn trong các máy) → Yêu cầu học sinh sử dụng phương pháp lọc để thu được các trang tính là điểm của các lớp, điểm cao, điểm thấp, tổng hợp số lượng điểm trên và dưới 5 mỗi môn → Yêu cầu trình bày các danh sách đó → Chiếu lên bảng trình bày để cho học sinh hiểu rõ cách trình bày hơn.

Bài 31: Thực hành tổng hợp

1) Để lên kế hoạch và theo dõi những sách cần đọc trong 1 năm học, mỗi học sinh có thể lập 1 ds trên trang tính bao gồm các thông tin về từng quyển sách (tên sách, tác giả, loại sách, ghi chú, ngày mượn, cần mượn).

Chú ý: Mỗi quyển sách đã mượn được đánh dấu trong ô cần mượn để biết không còn trong kho.

Khi theo dõi và tra cứu, học sinh có thể sử dụng tính năng lọc để chọn ra các quyển sách cần thiết.

Hãy lập trang tính với tên Doc_sach.

2) Lập trang tính tên Bieu_do và tạo biểu đồ. Hãy lập trang tính thích hợp để giá trị của hàm số f(x) = x3 - 3x2 - x + 3 tại các giá trị nguyên Î [-2;5] và tạo biểu đồ biểu diễn đồ thị của nó.

3) Nhập danh sách tính tiền lương của 1 công ty bao gồm (tên, chức vụ, bậc lương, tiền lương cơ bản, tiền trợ cấp, tiền ứng trước, tiền còn lại).

4) Có danh sách điểm thi của cả khối (có sẵn).

a) Hãy Tính điểm tổng.

b) Hãy Sử dụng phương pháp lọc sao chép những học sinh cùng 1 lớp và tiến hành trình bày để có được những bản danh sách hoàn thiện.

c) Hãy sử dụng phương pháp lọc, lọc những học sinh có tổng điểm cao (khoảng 10 hs), có tổng điểm thấp nhất (khoảng 5 hs) và sao chép sang 2 trang tính diem_cao, diem_thap.

d) Tổng hợp số lượng học sinh trên 5 và dưới 5 của mỗi môn.

Đánh giá bài viết
1 198
Giáo án Tin học văn phòng lớp 11 Xem thêm