Giáo án Sinh học 12 bài 41

Giáo án Sinh học lớp 12

Giáo án Sinh học 12 bài 41: Diễn thế sinh thái được biên soạn bởi đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm nhằm giúp học sinh biết thêm về khái niệm diễn thế sinh thái. Phân biệt 2 loại diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh cũng như tìm hiểu nguyên nhân gây ra diễn thế sinh thái.

Giáo án Sinh học 12 bài 39

Giáo án Sinh học 12 bài Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã

Giáo án Sinh học bài Hệ sinh thái

Bài 41: DIỄN THẾ SINH THÁI

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.

  • Kiến thức:
    • Nêu được khái niệm diễn thế sinh thái.
    • Phân biệt 2 loại diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh.
    • Nguyên nhân gây ra diễn thế sinh thái. Tự phát hiện tầm quan trọng của việc nghiên cứu diễn thế.
  • Kĩ năng: Phân tích, nhận xét, khái quát và rút ra kết luận.
  • Thái độ: Nâng cao ý thức về khai thác hợp lí tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.
  • Tư duy: Tư duy lôgic, liên kết kiến thức và liên hệ thực tế.

II. CHUẨN BỊ.

III. TRỌNG TÂM BÀI: Khái niệm diễn thế sinh thái, sự khác nhau giữa các loại diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh. Nguyên nhân gây ra diễn thế.

IV. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC.

1. Ổn định tổ chức lớp: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ: Thế nào là quần xã sinh vật? Các đặc trưng cơ bản của quần xã?

3. Bài mới:

Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức
Đánh giá bài viết
1 1.147
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Sinh học lớp 12 Xem thêm