Giáo án Tin học 6 bài 15: Chỉnh sửa văn bản

Giáo án Tin học 6 bài 15

Giáo án Tin học 6 bài 15: Chỉnh sửa văn bản là tài liệu giáo án điện tử lớp 6 hay dành cho quý thầy cô tham khảo. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp quý thầy cô hoàn thành giáo án Tin học 6 nhanh chóng và hiệu quả nhất. Chúc quý thầy cô dạy tốt!

BÀI 15: CHỈNH SỬA VĂN BẢN

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

  • Hiểu mục đích của thao tác chọn phần văn bản.
  • Biết cách thực hiện các thao tác biên tập văn bản đơn giản: xóa, sao chép và di chuyển các phần văn bản.

2. Kĩ năng: Thực hiện các thao tác biên tập văn bản đơn giản: xóa, sao chép và di chuyển các phần văn bản.

3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, phòng máy, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

6A1:................................................................................................................

6A2:................................................................................................................

6A3:................................................................................................................

2. Kiểm tra bài cũ:

Lồng ghép trong nội dung bài thực hành.

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: (19’) Tìm hiểu xóa và chèn thêm văn bản.

+ GV: Hướng dẫn HS vào bài mới giải quyết vấn đề đặt ra.

+ GV: Để xóa một vài kí tự em dùng phím nào trên bàn phím?

+ GV: Cho HS thao tác mẫu để kiểm chứng kết quả trả lời.

+ GV: Phím Backspace dùng để xóa kí tự đứng ở vị trí nào so với con trỏ?

+ GV: Phím Delete dùng để xóa kí tự đứng ở vị trí nào so với con trỏ?

+ GV: Thao tác lại cho HS quan sát và nhận biết.

+ GV: Để chèn thêm văn bản vào một vị trí ta thực hiện như thế nào?

+ GV: Xóa một phần văn bản lớn bằng phím Backspace Delete yêu cầu HS quan sát và nhận xét.

+ GV: Để tránh mất thời gian ta phải thực hiện như thế nào?

+ GV: Quan sát quá trình thực hiện của các em.

+ GV: Yêu cầu một số HS lên bảng thực hiện các thao tác dưới sự hướng dẫn của GV.

+ GV: Củng cố lại các thao tác các em còn yếu và thiếu sót.

+ GV: Lưu ý quan trọng: Hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi xóa nội dung văn bản!.

+ GV: Nhận xét chốt nội dung.

+ HS: Chú ý lắng nghe bài giảng thực hiện theo yêu cầu của GV.

+ HS: Dùng phím Backspace và phím Delete.

+ HS: Lên bảng thực hiện thao tác xóa ký tự.

+ HS: Phím Backspace dùng để xóa kí tự ngay trước con trỏ soạn thảo.

+ HS: Phím Delete dùng để xóa kí tự ngay trước con trỏ.

+ HS: Quan sát và nhận biết các thao tác của GV.

+ HS: Di chuyển con trỏ soạn thảo vào vị trí đó và sử dụng bàn phím để gõ thêm nội dung.

+ HS: Dùng phím Backspace Delete để xóa một văn bản lớn rất mất thời gian.

+ HS: Chọn phần văn bản cần xóa và nhấn phím phím Delete Backspace.

+ HS: Thực hiện các thao tác vừa được tìm hiểu.

+ HS: Một số em lên bảng thực hiện các thao tác trên.

+ HS: Chú ý rèn luyện các thao tác còn chưa tốt.

+ HS: Chú ý lắng nghe, nhận biết và tránh sai sót.

+ HS: Thực hiện ghi bài vào vở.

1. Xóa và chèn thêm văn bản.

- Để xóa một vài ký tự ta dùng phím Backspace và phím Delete.

- Muốn chèn thêm văn bản, di chuyển con trỏ soạn thảo vào vị trí đó và sử dụng bàn phím để gõ thêm nội dung.

Hoạt động 2: (20’) Tìm hiểu chọn phần văn bản.

+ GV: Yêu cầu HS đọc nguyên tắc SGK/78.

+ GV: Như vậy để xóa một phần văn bản hay đối tượng nào đó chúng ta phải thực hiện điều gì?

+ GV: Thao tác chọn phần văn bản và yêu cầu HS mô tả cách chọn văn bản mà GV vừa thực hiện.

+ GV: Các bạn khác nhận xét bổ xung. GV hướng dẫn thực hiện.

+ GV: Nếu các em thực hiện một thao tác không như ý muốn em có thể khôi phục lại trang thái của văn bản trước khi thực hiện không?

+ GV: Minh họa cách thực hiện và yêu cầu HS quan sát nhận biết.

+ GV: Yêu cầu một số HS lên bảng thực hiện các thao tác.

+ GV: Yêu cầu các HS khác nhận xét bổ sung.

+ GV: Cho HS rèn luyện các thao tác đã được học.

+ GV: Chú ý sửa cho HS các lỗi các em thường mắc phải.

+ GV: Giải đáp các thắc mắc mà HS gặp phải trong quá trình thực hiện.

+ HS: Nguyên tắc SGK/78.

+ HS: Trước hết cần chọn phần văn bản hay đối tượng đó.

+ HS: Để chọn phần văn bản em thực hiện.

Bước 1: Đưa con trỏ chuột đến vị trí bắt đầu.

Bước 2: Kéo thả chuột đến vị trí của phần văn bản cần chọn.

+ HS: Nhận xét bổ sung và quan sát nhận biết của GV.

+ HS: Khi thực hiện một thao tác không như ý muốn em có thể khôi phục lại trang thái của văn bản trước khi thực hiện.

+ HS: Quan sát nhận biết cách thực hiện của GV.

+ HS: Một số em lên bảng thực hiện các thao tác trên.

+ HS: Chú ý lắng nghe, nhận biết và tránh sai sót.

+ HS: Thực hiện các thao tác đã được học theo từng cá nhân.

+ HS: Thực hiện theo các yêu cầu của GV đưa ra.

+ HS: Đặt các vấn đề mà các em còn chưa rõ.

2. Chọn phần văn bản.

- Để chọn phần văn bản ta thực hiện:

Bước 1: Đưa con trỏ chuột đến vị trí bắt đầu.

Bước 2: Kéo thả chuột đến vị trí cuối của phần văn bản cần chọn.

4. Củng cố: (4’)

  • Củng cố các thao tác xóa, chèn, chọn phần văn bản.

5. Dặn dò: (1’)

  • Ôn lại các thao tác, xem trước nội dung phần tiếp theo.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

........................................................................................................................................

Đánh giá bài viết
2 1.391
Sắp xếp theo

Giáo án Tin học 6

Xem thêm