Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Tin học 6 bài 15: Chỉnh sửa văn bản (Tiếp theo)

Giáo án Tin học 6 bài 15

Giáo án Tin học 6 bài 15: Chỉnh sửa văn bản (Tiếp theo) là tài liệu giáo án điện tử lớp 6 hay dành cho quý thầy cô tham khảo. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp quý thầy cô hoàn thành giáo án Tin học 6 nhanh chóng và hiệu quả nhất. Chúc quý thầy cô dạy tốt!

BÀI 15: CHỈNH SỬA VĂN BẢN (tt)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

  • Hiểu mục đích của thao tác chọn phần văn bản.
  • Biết cách thực hiện các thao tác biên tập văn bản đơn giản: xóa, sao chép và di chuyển các phần văn bản.

2. Kĩ năng: Thực hiện các thao tác biên tập văn bản đơn giản: xóa, sao chép và di chuyển các phần văn bản.

3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, phòng máy, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

6A1:................................................................................................................

6A2:................................................................................................................

6A3:................................................................................................................

2. Kiểm tra bài cũ: (5’)

Câu 1: Trình bày cách chọn phần văn bản. Thao tác thực hiện?

Câu 2: Trình bày thao tác xóa và chèn thêm văn bản. Thao tác thực hiện?

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: (17’) Tìm hiểu sao chép.

+ GV: Yêu cầu HS đọc SGK.

+ GV: Trình bày thế nào là sao chép văn bản?


+ GV: Đưa ra văn bản Hồ Ba Bể.

+ GV: Nhắc lại kiến thức cũ.

+ GV: Thao tác chọn phần văn bản, yêu cầu HS nhắc lại thao tác GV thực hiện?

+ GV: Thao tác cho HS quan sát và nhận biết.

+ GV: Để sao chép văn bản vào một vị trí khác thực hiện như thế nào?

+ GV: Gọi một số HS thực hiện thao tác cho các bạn khác quan sát.

+ GV: Nhận xét hướng dẫn cho các em thực hiện.

+ GV: Thao tác mẫu cho HS quan sát và nhận biết.

+ GV: Yêu cầu một số HS lên bảng thực hiện các thao tác dưới sự hướng dẫn của GV.

+ GV: Yêu cầu HS nháy nút Paste ở những vị trí khác nhau và nhận xét.

+ GV: Cho HS thực hiện các bước sao chép theo từng cá nhân.

+ GV: Quan sát sửa sai cho HS, hướng dẫn HS yếu thực hiện.

+ GV: Yêu cầu một số HS lên bảng thực hiện các thao tác.

+ GV: Yêu cầu các HS khác nhận xét bổ sung.

+ GV: Chú ý sửa cho HS các lỗi các em thường mắc phải.

+ HS: Đọc SGK trả lời.

+ HS: Là giữ nguyên phần văn bản đó ở vị trí gốc, đồng thời sao chép nội dung đó vào vị trí khác.

+ HS: Thực hiện quan sát.

+ HS: Quan sát trả lời câu hỏi.

+ HS: Thao tác GV vừa thực hiện đó là thao tác chọn phần văn bản.

+ HS: Quan sát và nhận biết các thao tác của GV.

+ HS: Em thực hiện.

Bước 1: Chọn phần văn bản muốn sao chép và nháy Copy.

Bước 2: Đưa con trỏ soạn thảo tới vị trí cần sao chép và nháy nút Paste.

+ HS: Quan sát nhận biết các thao tác thực hiện.

+ HS: Một số em lên bảng thực hiện các thao tác trên.

+ HS: Có thể sao chép cùng một nội dung vào nhiều vị trí khác.

+ HS: Thực hiện theo các bước sao chép.

+ HS: Sửa chữa sai sót theo hướng dẫn.

+ HS: Một số em lên bảng thực hiện các thao tác trên.

+ HS: Chú ý lắng nghe, nhận biết và tránh sai sót.

+ HS: Thực hiện theo các yêu cầu của GV đưa ra.

3. Sao chép.

- Sao chép là giữ nguyên phần văn bản đó ở vị trí gốc, đồng thời sao chép nội dung đó vào vị trí khác.

- Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn phần văn bản muốn sao chép và nháy Copy.

Bước 2: Đưa con trỏ soạn thảo tới vị trí cần sao chép và nháy nút Paste.

Hoạt động 2: (17’) Tìm hiểu di chuyển.

+ GV: Trình bày thế nào là di chuyển?

+ GV: Thao tác cho HS quan sát và nhận biết.

+ GV: Yêu cầu một HS lên bảng thực hiện lại thao tác

+ GV: Để di chuyển văn bản vào một vị trí khác thực hiện như thế nào?

+ GV: Điểm giống nhau giữa sao chép và di chuyển ở phần nào?

+ GV: Thao tác sao chép và theo tác di chuyển khác nhau ở điểm nào.

+ GV: Yêu cầu HS nháy nút Paste ở những vị trí khác nhau và nhận xét.

+ GV: Yêu cầu một số HS lên bảng thực hiện các thao tác.

+ GV: Kiểm tra các thao tác thực hiện của các em.

+ GV: Hướng dẫn sửa sai.

+ GV: Yêu cầu một số HS lên bảng thực hiện các thao tác.

+ HS: Là sao chép rồi xóa phần văn bản ở vị trí gốc sang một vị trí khác.

+ HS: Quan sát và nhận biết các thao tác của GV.

+ HS: Một số em lên bảng thực hiện các thao tác trên.

+ HS: Em thực hiện:

Bước 1: Chọn phần văn bản muốn di chuyển và nháy Cut.

Bước 2: Đưa con trỏ soạn thảo tới vị trí cần di chuyển và nháy nút Paste.

+ HS: Đều phải chọn phần văn bản và sử dụng nút lệnh Paste.

+ HS: Sao chép giữ nguyên phần văn bản đó ở vị trí gốc, sao chép xóa phần văn bản đó ở vị trí gốc.

+ HS: Một số em lên bảng thực hiện các thao tác trên.

+ HS: Có thể di chuyển cùng một nội dung vào nhiều vị trí khác.

+ HS: Thực hiện theo các yêu cầu của GV đưa ra.

+ HS: Thao tác theo mẫu.

+ HS: Một số em lên bảng thực hiện các thao tác trên.

4. Di chuyển.

- Di chuyển là sao chép rồi xóa phần văn bản ở vị trí gốc sang một vị trí khác.

- Để di chuyển phần văn bản ta thực hiện:

Bước 1: Chọn phần văn bản muốn di chuyển và nháy Cut.

Bước 2: Đưa con trỏ soạn thảo tới vị trí cần di chuyển và nháy nút Paste.

4. Củng cố: (4’)

  • Củng cố các thao tác sao chép và di chuyển.

5. Dặn dò: (1’)

  • Xem lại bài đã học, chuẩn bị nội dung cho bài thực hành.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

................................................................................................................................................

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giáo án Tin học 6

    Xem thêm