Giáo án Tin học 9 bài 4: Tìm hiểu thư điện tử

1 453

Giáo án Tin học 9 bài 4

Giáo án Tin học 9 bài 4: Tìm hiểu thư điện tử là mẫu giáo án lớp 9 chất lượng tham khảo giúp học sinh nắm bắt bài học Tin học nhanh chóng, giáo viên có mẫu giáo án điện tử Tin học 9 để biên soạn bài giảng hay, sinh động, giúp học sinh tiếp thu bài nhanh, nắm vững kiến thức, thực hành ứng dụng nhanh chóng các bài đã học.

Tuần: 6

Tiết: 12

BÀI 4: TÌM HIỂU THƯ ĐIỆN TỬ

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Biết khái niệm thư điện tử, hệ thống thư điện tử.

2. Kĩ năng: Thực hiện được thao tác tạo tài khoản thư điện tử, soạn, gửi và nhận thư điện tử.

3. Thái độ: Tinh thần học hỏi và có thái độ đúng đắn khi sử dụng Internet.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

9A1:……………………………………………………………………………

9A2:……………………………………………………………………………

2. Kiểm tra bài cũ:

Thông qua bài học.

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: (10’) Tìm hiểu thư điện tử là gì?

+ GV: Theo em từ hàng nghìn năm nay phương tiện nào giúp chúng ta trao đổi thông tin ở cách xa nhau?

+ GV: Việc trao đổi thông tin cần thiết thường được thực hiện thông qua những hệ thống dịch vụ nào?

+ GV: Quá trình chuyển thư được thực hiện nhờ phương tiện nào?

+ GV: Khi thực hiện trao đổi thông tin với hệ thống dịch vụ như thế thì có nhược điểm gì?

+ GV: Sự ra đời Internet đã làm thay đổi điều gì trong cách nhận gửi thư.

+ GV: Theo em vậy thư điện tử là gì?

+ GV: Nhận xét kết quả trả lời, bổ xung và giải thích cho các em.

+ GV: Nêu ưu điểm của dịch vụ thư điện tử?

+ GV: Cho HS thảo luận theo nhóm nhỏ, tìm hiểu và trình bày trước lớp.

+ GV: Các nhóm nhận xét bổ xung.

+ GV: Lấy ví dụ minh họa cho HS thấy được những ưu điểm của thư điện tử hiện nay.

+ GV: Đưa ra các dân chứng minh họa cho HS quan sát so sánh.

+ HS: Thư là phương tiện giúp những người ở cách xa nhau có thể trao đổi thông tin cần thiết.

+ HS: Bằng các hệ thống dịch vụ xã hội như bưu điện, chuyển phát nhanh.

+ HS: Bằng các phương tiên giao thông khác nhau, từ thô sơ đến các phương tiện hiện đại,...

+ HS: Quá trình trao đổi thông tin chậm, dễ sai sót, thất lạc.

 

+ HS: Viết, gửi, nhận thư đều được thực hiện bằng máy tính.

+ HS: Là dịch vụ chuyển thư dưới dạng số trên mạng máy tính thông qua hộp thư điện tử

+ HS: Chi phí thấp, thời gian chuyển gần như tức thời, một người có thể gửi đồng thời cho nhiều người khác, có thể gửi kèm tập tin… .

+ HS: Quan sát các ví dụ của GV đưa ra và nhìn nhận vấn đề để nắm bắt nội dung.

+ HS: So sánh những ưu điểm của thư điện tử.

1. Thư điện tử là gì?

Thư điện tử là dịch vụ chuyển thư dưới dạng số trên mạng máy tính thông qua các hộp thư điện tử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 2: (12’) Tìm hiểu hệ thống thư điện tử.

+ GV: Em hãy quan sát hình và mô tả lại quá trình gửi một bức thư từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh theo phương pháp truyền thống?

+ GV: Muốn thực hiện được quá trình gửi thư điện tử thì người gửi và nhận cần phải có cái gì?

+ GV: Theo em “Bưu điện” để gửi thư điện tử là gì?

+ GV: Còn hệ thống vận chuyển của “Bưu điện” là gì?

+ GV: Yêu cầu HS hệ thống lại nội dung đuợc tìm hiểu ở trên.

+ GV: Giới thiệu việc gửi nhận thư điện tử cũng được thực hiện tương tự như thư truyền thống.

+ GV: Tương ứng người gửi thư là thiết bị nào?

+ GV: Tương ứng với bưu điện Hà Nội là thiết bị nào?

+ GV: Thư được vận chuyển nhờ hệ thống nào?

+ GV: Tương ứng với bưu điện TP Hồ Chí Minh là thiết bị nào?

+ GV: Tương ứng người nhận thư là thiết bị nào?

+ GV: Diễn giải thuyết trình để các em hiểu hơn về hệ thống thư điện tử.

+ GV: Yêu cầu quan trọng nhất để có thể gửi và nhận thư trong hệ thống mạng internet là gì?

+ GV: Yêu cầu một số HS nhắc lại quá trình gửi nhận thư điện tử.

+ GV: Yêu cầu các bạn khác chú ý lắng nghe bổ sung nếu cần.

+ GV: Lưu ý cho HS về những nội dung chính các em cần nắm bắt.

+ GV: Nhận xét chốt nội dung bài.

+ HS: Quá trình chuyển thư:

- Người gửi bỏ thư đã có địa chỉ của người nhận vào thùng thư.

... (Mô tả theo theo mô).

+ HS: Người dùng phải có một tài khoản điện tử để có địa chỉ gửi và nhận thư.

+ HS: Các máy chủ được cài đặt phần mềm quản lí thư điện tử.

+ HS: Chính là mạng máy tính.

+ HS: Hệ thống lại các nội dung các em đã tìm hiểu.

+ HS: Chú ý lắng nghe, tìm hiểu về hệ thống thư điện tử.

+ HS: Máy tính điện tử.

+ HS: Máy chủ gửi thư điện tử.

+ HS: Nhờ mạng internet thư được gửi đi.

+ HS: Máy chủ gửi thư điện tử.

+ HS: Máy tính điện tử.

 

+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe và ghi nhớ bài.

+ HS: Người dùng phải có một tài khoản thư điện tử.

 

+ HS: Một số em thực hiện theo yêu cầu của GV.

+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe các bạn trả lời.

+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe hiểu bài.

+ HS: Ghi nhớ kiến thức.

2. Hệ thống thư điện tử.

Các máy chủ được cài đặt phần mềm quản lí thư điện tử, được gọi là máy chủ điện tử, sẽ là bưu điện, còn hệ thống vận chuyển của bưu điện chính là mạng máy tính. Cả người gửi và người nhận đều sử dụng máy.

 

4. Củng cố: (4’)

  • Thư điện tử là gì.
  • Hệ thông thư điện tử.

5. Dặn dò: (1’)

  • Về nhà học bài. Xem trước nội dung phần 3.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

...............................................................................................................................................................

Đánh giá bài viết
1 453
Giáo án tin học 9 Xem thêm