Giáo án Toán bài Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (bài tập)

Giáo án bài "Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng"

Giáo án điện tử môn Toán lớp 11 bài “Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng” phần bài tập giúp học sinh nắm vững kiến thức về định lí ba đường vuông góc, liên hệ giữa quan hệ song song và quan hệ vuông góc của đường thẳng và mặt phẳng, biết vận dụng làm các dạng bài tập... Thông qua cuốn giáo án điện tử soạn sẵn này, giáo viên sẽ giúp học sinh nắm được bài học nhanh chóng và ghi nhớ kiến thức lâu hơn.

Giáo án Toán bài Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

BÀI: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG

I. Mục tiêu

1. Về kiến thức: Giúp học sinh ôn lại:

 • Định nghĩa, điều kiện để đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
 • Liên hệ giữa quan hệ song song và quan hệ vuông góc của đường thẳng và mặt phẳng.
 • Định lí ba đường vuông góc.
 • Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.

2. Về kỹ năng:

 • Giúp học sinh chứng minh được đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, góc giữa đường thẳng và mặt phẳng; áp dụng đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, liên hệ giữa quan hệ song song và quan hệ vuông góc của đường thẳng và mặt phẳng, định lí ba đường vuông góc, góc giữa đường thẳng và mặt phẳng vào giải toán.

3. Về tư duy và thái độ: Học sinh:

 • Có thái độ nghiêm túc trong học tập.
 • Cẩn thận, chính xác trong tính toán và lập luận.
 • Tích cực phát biểu đóng góp ý kiến trong tiết học.

II. Chuẩn bị

1. Giáo viên: Giáo án, SGK, giáo án điện tử, thước, phấn.

2. Học sinh: Kiến thức bài cũ, làm các bài tập trong SGK trang 102, 103.

III. Phương pháp dạy học

 • Sử dụng kết hợp các phương pháp đàm thoại, thảo luận, thuyết trình.

IV. Tiến trình bài học

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra kiến thức cũ

3. Nội dung bài học

Đánh giá bài viết
1 1.955
Sắp xếp theo

  Giáo án Toán lớp 11

  Xem thêm