Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm
Bi Nhạc Họa Lớp 8

Giọng la thứ là gì?

Xác định giọng la thứ như thế nào?

4
4 Câu trả lời
 • Phương Linh Đinh
  Phương Linh Đinh

  La thứ (thường được viết tắt là Am) là một cung thứ dựa trên nốt La (A), bao gồm các nốt nhạc sau La, Si, Đô, Rê, Mi, Fa, Sol và La. Bộ khóa của nó không có dấu thăng cũng như dấu giáng.La thứ (thường được viết tắt là Am) là một cung thứ dựa trên nốt La (A), bao gồm các nốt nhạc sau La, Si, Đô, Rê, Mi, Fa, Sol và La. Bộ khóa của nó không có dấu thăng cũng như dấu giáng.

  Trả lời hay
  11 Trả lời 08/08/22
  • Chít
   Chít

   La thứ (thường được viết tắt là Am) là một Bộ khóa của nó không có dấu giáng.

   0 Trả lời 16/03/22
   • Mỡ
    Mỡ

    La thứ (thường được viết tắt là Am) là một cung thứ dựa trên nốt La (A), bao gồm các nốt nhạc sau La, Si, Đô, Rê, Mi, Fa, Son, La.

    0 Trả lời 16/03/22
    • tran tue lam
     tran tue lam

     La thứ  thường được viết tắt là Am 

     Mỗi một Bộ Khóa của nó không có dấu giang 

     Chúc bạn học tốt 

     0 Trả lời 26/06/22

     Nhạc Họa

     Xem thêm