Pé Thỏ Nhạc Họa Lớp 8

Giọng la thứ hòa thanh là gì?

Thế nào là giọng La thứ hoà thanh?

4
4 Câu trả lời
 • Thần Rừng
  Thần Rừng

  Giọng La thứ hòa thanh là giọng thứ có âm bậc VII tăng lên nửa cung so với giọng La thứ tự nhiên.

  Trả lời hay
  5 Trả lời 16/03/22
 • Yến Nhi
  Yến Nhi

  Giọng La thứ hòa thanh là giọng thứ có âm bậc VII tăng lên nửa cung so với giọng La thứ tự nhiên gọi là giọng la thứ hoà thanh.

  Trả lời hay
  3 Trả lời 08:54 15/08
 • tran tue lam
  tran tue lam

  Giọng la thứ hòa thanh là giong thu co am bac VII 

  cao hơn nửa cung so với giọng la thứ tự nhiên 

  0 Trả lời 13:17 26/06
 • Người Nhện
  Người Nhện

  Giọng La thứ hòa thanh là giọng thứ có âm bậc VII tăng lên nửa cung

  0 Trả lời 16/03/22

Nhạc Họa

Xem thêm