Bé Bông Nhạc Họa Lớp 7

Kể tên các nhạc cụ phương Tây mà em biết?

6
6 Câu trả lời
 • Xuân Thịnh Lê
  Xuân Thịnh Lê

  Trumpet

  Trombome

  Saxophone

  Tuba

  Mandolin

  Piccolo

  piano

  guitar

  Trả lời hay
  10 Trả lời 07/02/22
 • Chồn
  Chồn

  Clarinet

  Guitar điện

  Harpsichord

  Kèn cor

  Kẻng tam giác

  Mandolin

  Ô-boa

  Kèn cor

  Pha-gốt

  Piccolo (sáo)

  Sáo (nhạc cụ)

  Saxophone

  Tuba

  Trả lời hay
  1 Trả lời 07/02/22
 • Gà Bông
  Gà Bông

  Tây ban cầm (guitar)

  Dương cầm (piano)

  Trumpet

  Trombome

  Saxophone

  Tuba

  Trống

  Mandolin

  Piccolo

  Trả lời hay
  1 Trả lời 07/02/22
 • Ruby
  Ruby

  Các loại nhạc cụ tiêu biểu ở phương Tây gồm: 

  +)đàn Luyt, 

  +)đàn Oocgan, 

  +)đàn Clavecine, 

  +)đàn Mandoline, 

  +)đàn Guitare, 

  +)đàn Vion, 

  +)đàn Violon, 

  +)đàn Viola, 

  +)đàn Violoncello, 

  +)đàn Contrebass,

  +)sáo Flute, 

  +)kèn Oboi, 

  +)kèn Clarinetto, 

  +)kèn Fagotto, 

  +)trống Timpani, 

  +)trống Tamburino, 

  +)trống Tamburo

  Trả lời hay
  1 Trả lời 09:06 15/08
 • Đinh Đinh
  Đinh Đinh

  piano guitar viollin ukulele harmonica trống

  0 Trả lời 07/02/22
 • ~ Lynlyn ~
  ~ Lynlyn ~

  Trombome

  Saxophone

  Tuba

  Mandolin

  Piccolo

  piano

  guitar

  ...

  0 Trả lời 12:30 21/04

Nhạc Họa

Xem thêm