Nguyễn Linh An Vật Lý Lớp 10

Hãy chứng minh công thức f = 1/T

2
2 Câu trả lời
Vật Lý Xem thêm