Thu Hiênn Lê thị Tiếng Anh

Ví dụ về so sánh hơn lớp 10

hãy ví dụ về so sánh hơn lớp 10

3
3 Câu trả lời
 • Ma Kết
  Ma Kết

  Her old house is bigger than her new one.

  The black dress is more expensive than the white one.

  No one in my group is more intelligent than Mary.

  Trả lời hay
  1 Trả lời 13:57 24/03
 • hổ báo cáo chồn
  hổ báo cáo chồn

  Today is hotter than yesterday. (Hôm nay nóng hơn hôm qua)

  No one in her team is more beautiful than Salim. (Không ai trong đội của Salim đẹp hơn cô ấy)

  0 Trả lời 13:55 24/03
 • Thần Rồng
  Thần Rồng

  Tham khảo thêm về bài tập so sánh tại https://vndoc.com/tong-hop-bai-tap-so-sanh-hon-va-so-sanh-nhat-co-dap-an-164330

  0 Trả lời 13:57 24/03

Tiếng Anh

Xem thêm