Phùng Thị Kim Dung Toán học Lớp 2

Hùng và Dũng có 16 viên bi. Nếu Hùng có thêm 3 viên bi thì tổng số bi của hai bạn là bao nhiêu?

Hùng và Dũng có 16 viên bi. Nếu Hùng có thêm 3 viên bi thì tổng số bi của hai bạn là bao nhiêu?

3
3 Câu trả lời
 • Biết Tuốt
  Biết Tuốt

  Nếu Hùng có thêm 3 viên bi thì tổng số bi của hai bạn là:

  16 + 3 = 19 (viên bi)

  Đáp số: 19 viên bi

  0 Trả lời 12:09 25/09
  • Thùy Chi
   Thùy Chi

   Nếu Hùng có thêm 3 viên bi thì tổng số bi của hai bạn là:

   16 + 3 = 19 (viên bi)

   0 Trả lời 12:09 25/09
   • Bờm
    Bờm

    19 viên bi nhé bạn

    0 Trả lời 12:09 25/09
    Toán học Xem thêm