Kế hoạch tổ chức cuộc thi báo tường chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam

hoạch tổ chức cuộc thi báo tường chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam là bản kế hoạch được nhà trường lập ra để lên kế hoạch tổ chức cuộc thi báo tường. Bản kế hoạch nêu rõ mục đích tổ chức cuộc thi, nội dung kế hoạch, hình thức cuộc thi, thể lệ chấm điểm... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu kế hoạch tổ chức cuộc thi báo tường chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam tại đây.

1. Mẫu kế hoạch tổ chức cuộc thi báo tường chào mừng ngày 20/11 số 1

TRƯỜNG……………

TỔ NGỮ VĂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CUỘC THI LÀM BÁO TƯỜNG

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

I. Mục đích –Yêu cầu:

- Lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/......

- Tạo ra các hoạt động tập thể bổ ích cho HS.

- Rèn luyện kĩ năng viết văn, phát huy ý tưởng , khả năng sáng tạo của HS.

- Tạo mối quan hệ đoàn kết, thân thiện giữa HS với HS, giữa HS với GV.

II. Đối tượng tham gia:

- HS các khối 6;7;8;9 .(Mỗi lớp thực hiện 1 tờ báo tường)

III.Thời gian- Địa điểm:

- Thời gian phát động: 22/10/......– 6/11/......

- Thời gian thu báo tường : 15/11/......

- Địa điểm: Nộp tổ Văn

- Thời gian chấm: 16/11/......

IV. Nội dung- Thể loại cuộc thi:

1. Nội dung:

- Chủ đề: “Tôn sự trọng đạo”.

- Nhan đề: HS chọn nhan đề hay, có ý nghĩa, sáng tạo và phù hợp với chủ đề.

- Nội dung bài viết: Có thể viết về thầy cô, bạn bè, mái trường, …và các nội dung hướng về Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Thể loại: Xã luận, thơ, truyện ngắn, cảm nghĩ, truyện cười, ký, châm ngôn, vè , câu đố, bài viết…

2.Hình thức:

- Trang trí đẹp, trang nhã, trình bày khoa học và có tính sáng tạo.

3. Thể lệ và tiêu chí chấm điểm:

- Bài viết được chuẩn bị, sắp xếp, trình bày theo từng thể loại.

- Kích thước làm trên khổ giấy A4, tất cả trình bày trên khổ giấy A0.

- Ban giám khảo sẽ đánh giá cao các bài viết đầu tư công phu,phong phú, nhiều thể loại, nêu được những vấn đề tích cực trong nhà trường, tự sáng tác và có chất lượng tốt (không khuyến khích các bài viết sưu tầm).

- Mỗi lớp một tờ, kích thước bằng tờ giấy A0.

+ Bố cục gồm các phần:

- Tên tiêu đề tờ báo.

- Tên khối lớp.

- Nội dung: phù hợp với chủ đề và được trình bày bằng

- Hình thức trang trí: Bằng các chất liệu , tranh, ảnh, vật liệu, màu sắc phù hợp.(Ưu tiên những hình thức sáng tạo, độc đáo).

4. Quy định, xét thưởng:

- Xét các tờ báo có tổng số điểm cao nhất từ trên xuống theo thứ tự .

5. Cơ cấu giải thưởng:

  • Một giải nhất
  • Một giải nhì
  • Một giải ba
  • Hai giải khuyến khích

Duyệt của ban giám hiệu

Tổ trưởng

2. Mẫu kế hoạch tổ chức cuộc thi báo tường chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam số 2

Trường THCS .............. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: ............ ...................., ngày.....tháng....năm....
KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi báo tường Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Năm học: .....................

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo công tác năm học ..... – .. của Trường .................... về việc tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20 – 11;

Thực hiện quyết định số ......../QĐ-THCS, ngày.....tháng.....năm....... của Hiệu trưởng Trường ................... về việc tổ chức cuộc thi báo tường Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 năm học ..... – .....;

Ban tổ chức cuộc thi xây dựng kế hoạch cuộc thi báo tường như sau:

I. MỤC ĐÍNH – YÊU CẦU.

1. Mục đích.

- Giáo dục truyền thống Tôn sư trọng đạo.

- Lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Tạo sân chơi bổ ích, thiết thực cho học sinh trong trường.

2. Yêu cầu.

- Ban tổ chức; Tổng phụ trách đội; Giáo viên chủ nhiệm; Các lớp và các cá nhân, tổ chức phối hợp tuyên truyền, thực hiện tốt kế hoạch.

- Mỗi tập thể lớp hoàn thành 01 sản phẩm để tham gia cuộc thi đảm bảo chất lượng, thời gian.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH.

1. Thành lập ban tổ chức.

(Theo quyết định của Hiệu trưởng)

2.Thành lập ban giám khảo.

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ
1      
2      
3      
4      
5      

3. Thể lệ cuộc thi.

3.1. Đối tượng.

- ................... lớp của Trường ......................

3.2. Thời gian.

+ Thời gian bắt đầu: .../..../......

+ Thời gian thu sản phẩm: Sáng ..../..../.....

+ Trưng bày sản phẩm: Từ ngày .... – ..../..../..... tại phòng Hội trường.

+ Chấm báo: Sáng ..../..../.....

+ Công bố kết quả: ............/......./......

+ Địa điểm thu sản phẩm: Phòng Đội.

3.3. Hình thức.

- Khổ báo: A2 - 420 x 594 mm. (Bao gồm từ trang bìa đến hết các trang tiếp theo).

- Báo được đóng quyển theo chiều dọc, khi mở báo xem thì lật từ dưới lên; có móc treo.

- Số trang báo: Quy định số trang ít nhất (tối thiểu) của tờ báo là 06 trang.

- Trang 01: Bìa. (Yêu cầu: Trang bìa thể hiện được tên chi đội, tên đầu báo, số báo, các họa tiết trang trí, ...)

- Trang 02: Bài xã luận.

- Từ trang Từ trang 03 đến hết các trang còn lại: Là các chuyên mục.

* Gợi ý: Gồm các chuyên mục sau: Xã luận, thơ, văn, truyện ngắn, truyện cười, bài hát, câu đố, góc thư giãn, tranh ảnh, tự giới thiệu về lớp, ...

- Chữ: Viết tay, bằng tiếng Việt.

- Minh họa: Vẽ, cắt dán.

- Chất liệu nền báo: Giấy trắng, cứng.

- Chất liệu trang trí: Khuyến khích sự sáng tạo, độc đáo.

3.4. Nội dung.

- Hướng về truyền thống tôn sư trọng đạo, nhà trường, bạn bè, quê hương, đất nước.

* Chú ý: Khi Ban giám khảo chấm, yêu cầu các lớp phải có người giới thiệu báo.

4. Biểu điểm.

4.1. Trang bìa (20 điểm)

- Đầy đủ theo quy định (10 điểm)

- Tiêu đề ngắn gọn, súc tích, có ý nghĩa với chủ đề (5 điểm)

- Cân đối, hài hòa, ấn tượng (5 điểm)

4.2. Nội dung (60 điểm)

- Nhan đề, lời ngỏ, tựa đề, bài xã luận có ý nghĩa với chủ đề bài viết (10 điểm)

- Đủ chuyên mục, các bài viết tự sáng tác là chủ yếu, hạn chế sưu tầm. (10 điểm)

- Các bài viết đúng nội dung chủ để cuộc thi (10 điểm)

- Nội dung các bài viết hay, có ý nghĩa, có cảm xúc (15 điểm)

- Tranh, ảnh đẹp, phù hợp, có ý nghĩa với chủ đề bài viết (10 điểm)

- Phụ lục (5 điểm)

4.3. Hình thức (20 điểm)

- Bố cục trình bày hài hòa, cân đối rõ ràng, màu sắc trang nhã, phù hợp (5 điểm)

- Chữ viết tay đẹp, rõ ràng, dễ đọc (10 điểm)

- Có sự sáng tạo (5 điểm)

5. Cơ cấu giải thưởng.

+ 01 giải đặc biệt.

+ 02 giải Nhất.

+ 02 giải Nhì.

+ 03 giải Ba.

+ 04 giải Khuyến khích.

6. Tổ chức thực hiện.

- Ban tổ chức triển khai, tổ chức cuộc thi theo quyết định của Hiệu trưởng và theo qui định của thể lệ giải.

- Giao cho: Đ/c ............. – Giáo viên môn Mĩ thuật chịu trách nhiệm tư vấn về kỹ thuật cho lớp trong thời gian cuộc thi diễn ra;

Đ/c .................. – Tổng phụ trách chịu trách nhiệm về công tác tuyên truyền và đôn đốc giáo viên chủ nhiệm, học sinh tham gia đầy đủ, nghiêm túc cuộc thi theo quyết định của Hiệu trưởng và theo qui định của thể lệ giải.

- Giáo viên chủ nhiệm và học sinh các lớp chủ nhiệm chịu trách nhiệm thực hiện nội dung của kế hoạch đã chỉ đạo.

- Đối với Liên đội: Phối hợp với Ban tổ chức cuộc thi triển khai thực hiện nội dung kế hoạch, theo dõi việc thực hiện của các chi đội, đôn đốc nộp báo tường về BTC đúng thời gian quy định.

Trên đây là kế hoạch công tác tổ chức cuộc thi báo tường Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 năm học ....-....... của trường ..........., yêu cầu các các nhân, tổ chức trong nhà nhà trường cùng phối hợp để thực hiện. Trong quá trình thực hiện kế hoạch có vấn đề phát sinh, đề nghị liên hệ trực tiếp với cán bộ phụ trách công tác để giải quyết.

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (để b/c);

- Các PHT, TPT, GVCN (để t/hiện);

- Lưu VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Xem thêm các cuộc thi khác tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu.

Đánh giá bài viết
1 2.024
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm