Phùng Thị Kim Dung Toán học Lớp 2

Khúc gỗ thứ nhất dài 36dm, khúc gỗ thứ hai ngắn hơn khúc gỗ thứ nhất 12dm.

Khúc gỗ thứ nhất dài 36dm, khúc gỗ thứ hai ngắn hơn khúc gỗ thứ nhất 12dm. Hỏi:

a. Khúc gỗ thứ hai dài bao nhiêu đêximét?

b. Hai khúc gỗ dài tổng cộng bao nhiêu đêximét?

3
3 Câu trả lời
 • Biết Tuốt
  Biết Tuốt

  a. Khúc gỗ thứ hai dài:

  36 – 12 = 24 (dm)

  b. Cả hai khúc gỗ dài:

  36 + 24 = 60 (dm)

  Đáp số: a. 24 dm

  b. 60 dm.

  0 Trả lời 18:16 24/09
  • Mỡ
   Mỡ

   a. Khúc gỗ thứ hai dài:

   36 – 12 = 24 (dm)

   b. Cả hai khúc gỗ dài:

   36 + 24 = 60 (dm)

   0 Trả lời 18:16 24/09
   • Ỉn
    Ỉn

    Khúc gỗ thứ hai dài:

    36 – 12 = 24 (dm)

    Cả hai khúc gỗ dài:

    36 + 24 = 60 (dm)

    0 Trả lời 18:17 24/09
    Toán học Xem thêm