Phùng Thị Kim Dung Toán học Lớp 2

Lan có 4 tấm bìa gồm bìa xanh và bìa đỏ, số bìa xanh ít hơn số bìa đỏ.

Lan có 4 tấm bìa gồm bìa xanh và bìa đỏ, số bìa xanh ít hơn số bìa đỏ. Hỏi Lan có bao nhiêu tấm bìa màu xanh, bao nhiêu tấm bìa màu đỏ.

4
4 Câu trả lời
 • Đen2017
  Đen2017

  Ta có:

  4 = 1 + 3

  4 = 2 + 2

  Vì số bìa xanh ít hơn sô” bìa đỏ nên Lan có 1 tấm bìa xanh và 3 tấm bìa đỏ.

  0 Trả lời 18:01 24/09
  • Thùy Chi
   Thùy Chi

   Lan có 1 tấm bìa xanh và 3 tấm bìa đỏ

   0 Trả lời 18:01 24/09
   • Su kem
    Su kem

    Lan có 3 tấm bìa đỏ, 1 tấm bìa xanh

    0 Trả lời 18:02 24/09
    • Neko Boy
     Neko Boy

     1 tấm xanh,3 tấm đỏ

     0 Trả lời 18:05 24/09
     Toán học Xem thêm