Mẫu biên bản kiểm phiếu đại hội liên đội

Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu cử ban chấp hành liên đội mới

Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu cử ban chấp hành liên đội mới là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc kiểm phiếu bầu cử ban chấp hành liên đội mới. Mẫu biên bản nêu rõ thời gian địa điểm kiểm phiếu, nội dung kiểm phiếu... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản kiểm phiếu tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản kiểm phiếu bầu cử ban chấp hành liên đội mới như sau:

HĐĐ HUYỆN ...............

LIÊN ĐỘI ............

ĐỘI TNPT HỒ CHÍ MINH

............, ngày...tháng...năm...

KẾT QUẢ BẦU BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐỘI MỚI

Năm học: ...................

- Hôm nay vào lúc ..... giờ .... phút, ngày...tháng...năm...

Chúng tôi tiến hành kiểm phiếu bầu Ban chỉ huy Liên đội năm học ...............

Qua sự cho phép của đại hội cho Đoàn chủ tích giới thiệu và theo nguyên tắc thể lệ bầu cử các bạn sau đây trúng cử vào Ban chỉ huy Liên đội năm học ...............

1. ........................................................................... - Liên đội trưởng

2. ........................................................................... - Liên đội phó

3. ........................................................................... - Liên đội phó

4. ........................................................................... - Ủy viên

5. ........................................................................... - Ủy viên

Chúng tôi lập biên bản này báo cáo kết quả trước Đại hội và làm căn cứ để hội đồng Đội cấp trên công nhận.

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH

THƯ KÝ

Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu cử ban chấp hành liên đội mới

Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu cử ban chấp hành liên đội mới

Đánh giá bài viết
3 1.698
Sắp xếp theo
    Nhạc Họa Xem thêm