Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức

12 33.857

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức mà VnDoc.com xin được giới thiệu đến các bạn là mẫu Đơn đăng ký dự tuyển viên chức được Ban hành kèm theo Thông tư 15/2012/TT-BNV hướng dẫn tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc với viên chức của Bộ Nội vụ, giúp các bạn trong quá trình chuẩn bị hồ sơ giấy tờ được đơn giản và thuận tiện hơn. Mời các bạn tham khảo nội dung mẫu đơn đăng ký dự tuyển được trình bày cụ thể trong bài.

Thông tư 141/2011/TT-BTC quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức

Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức

Thủ tục tuyển dụng viên chức

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________

.........., ngày ....... tháng ....... năm ........

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ)

Tên tôi là: ......................................................................... Nam, Nữ: .....................

Ngày sinh: ..............................................................................................................

Quê quán: ...............................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:.................................................................................................

Chỗ ở hiện nay: .......................................................................................................

Điện thoại liên lạc: ...................................................................................................

Dân tộc: ...................................................................................................................

Trình độ và chuyên ngành đào tạo: .........................................................................

Đối tượng ưu tiên (nếu có): (1)..................................................................................

Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức của .......................................(2), tôi thấy có đủ điều kiện để tham dự kỳ thi tuyển (hoặc xét tuyển) viên chức ở vị trí việc làm ....................................(3). Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự tuyển viên chức theo thông báo của quý cơ quan, đơn vị.

Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.

Tôi xin gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm:

1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật;

2. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, gồm: ..................................................(4)

3. Giấy chứng nhận sức khoẻ;

4. 02 phong bì (ghi rõ địa chỉ liên lạc), 02 ảnh cỡ 4 x 6.

Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật. Nếu sai sự thật, kết quả tuyển dụng của tôi hủy bỏ và tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Kính đơn.

(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú:

(1) Ghi rõ đối tượng ưu tiên theo quy định;

(2) Ghi đúng tên đơn vị sự nghiệp có thông báo tuyển dụng viên chức;

(3) Ghi đúng vị trí việc làm cần tuyển của đơn vị sự nghiệp tuyển dụng;

(4) Ghi rõ tên của các bản chụp, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, gửi kèm đơn đăng ký dự tuyển. 

12 33.857
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức để xem.
Thủ tục hành chính Xem thêm