Mẫu đơn xin chuyển lớp

50 76.717

Mẫu đơn xin chuyển lớp học

Mẫu đơn xin chuyển lớp là mẫu đơn được cá nhân học sinh, sinh viên lập ra và gửi tới Ban Giám hiệu nhà trường để xin được chuyển lớp học. Cách viết đơn xin chuyển lớp nên nêu rõ thông tin người làm đơn, lớp học muốn chuyển đến, lý do xin chuyển lớp... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin chuyển lớp học tại đây.

Mẫu đơn xin chuyển lớp

Mẫu đơn xin chuyển lớp

Mẫu đơn xin chuyển lớp Dành cho học sinh tiểu học, THCS hay THPT:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP

          Kính gửi:

 

- Ban giám hiệu trường ............

- Giáo viên chủ nhiệm

Em tên là: ........................................................................................................

Hiện là học sinh lớp ........................... Trường: ..............................................

Nay em làm đơn này xin Ban giám hiệu nhà trường cùng với cô giáo chủ nhiệm lớp ............. Trường ............................ cho em xin được chuyển từ lớp ........ sang lớp ...........

Lý do: ...............................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Rất mong sự chấp thuận của Ban giám hiệu nhà trường cùng cô giáo chủ nhiệm.

Em xin chân thành cảm ơn!

  ............, ngày...tháng...năm...
Xác nhận của Hiệu trưởng Người làm đơn

Mẫu đơn xin chuyển lớp Dành cho sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP

Kính gửi:

 

 

- Ban giám hiệu trường ..............

- Phòng công tác học sinh sinh viên

- Phòng ban chức năng

Em tên là: ................................................................................................................

Mã số sinh viên: ......................................................................................................

Ngày sinh: ...............................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ................................................................................................

Hiện đang học lớp: ........................................ Khóa: ..............................................

Hệ đào tạo: .................................. Khoa: ........................... Ngành: .......................

Nay em làm đơn này xin Ban giám hiệu nhà trường cho em chuyển sang lớp:

Lý do: .....................................................................................................................

................................................................................................................................

Rất mong sự chấp thuận của Ban giám hiệu nhà trường.

Em xin chân thành cảm ơn!

 

............, ngày...tháng...năm...

 

Người làm đơn

Một số lý do xin chuyển lớp tham khảo:

  • Môi trường ko phù hợp
  • Cảm thấy ko thoải mái
  • Không theo đc các bạn
  • Muốn vào lớp khác vừa sức vs bản thân hơn
Đánh giá bài viết
50 76.717
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm