Mẫu đơn xin nghỉ học của phụ huynh

1 18.253

Mẫu đơn xin phép nghỉ học của phụ huynh viết

Mẫu đơn xin phép nghỉ học của phụ huynh viết là mẫu đơn xin phép nghỉ học được phụ huynh lập ra để xin được nghỉ học cho con em mình. Mẫu đơn nêu rõ thông tin phụ huynh học sinh, thông tin của học sinh xin nghỉ... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin phép nghỉ học của phụ huynh viết như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: - Ban Giám hiệu trường ...............

- Giáo viên chủ nhiệm lớp ............................

Tôi tên là: .....................................................................................................

Phụ huynh em: ..........................Lớp ........... Năm học ............

Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Giám Hiệu chấp thuận cho học sinh: ........................... được phép nghỉ học.

Thời gian nghỉ: Từ ngày ..................... đến ................

Lý do: ..........................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Hồ sơ chứng từ kèm theo gồm:

1 ..................................................................................................................

2 ..................................................................................................................

3 ..................................................................................................................

Thời gian xin được học lại:

Rất mong Ban Giám Hiệu xem xét và giải quyết.

Trân trọng cảm ơn!

 

..........., ngày...tháng...năm...

 

Người viết đơn

Trong trường hợp con ốm hay gặp lý do không thể đi học được, phụ huynh sẽ phải thay con viết đơn xin phép thầy cô giáo cho nghỉ học. Cách viết đơn xin nghỉ học của phụ huynh cũng rất đơn giản. Ở phần lý do, các bố mẹ có thể điền rõ lý do con ốm, sốt hay mệt không thể tham dự buổi học ngày hôm nay và xin phép cô giáo linh động cho nghỉ. Nếu gặp phải lý do tế nhị không thể ghi rõ ra, các phụ huynh có thể điền do gia đình bận việc riêng hoặc tương tự như vậy. Dẫu vậy, việc viết đơn xin phép nghỉ học là việc cần thiết và các phụ huynh cần lưu ý khi muốn cho con nghỉ học.

Mẫu đơn xin phép nghỉ học của phụ huynh viết

Mẫu đơn xin phép nghỉ học của phụ huynh viết

Ngoài đơn xin học dành cho phụ huynh tham khảo, các em học sinh cũng có thể tự viết đơn xin phép nghỉ học. Nếu vẫn thắc mắc chưa biết cách viết đơn xin nghỉ học như nào, các bạn học sinh và sinh viên có thể tham khảo mẫu của VnDoc tại đây: Đơn xin nghỉ học dành cho học sinh, sinh viên

Đánh giá bài viết
1 18.253
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm