Mẫu đơn xin nghỉ phép dành cho giáo viên

1 58.279

Mẫu đơn xin nghỉ phép dành cho giáo viên

Mẫu đơn xin nghỉ phép dành cho giáo viên là mẫu đơn được cá nhân giáo viên lập ra và gửi tới ban giám hiệu nhà trường để xin được nghỉ phép. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của giáo viên làm đơn, thời gian xin nghỉ... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin nghỉ phép dành cho giáo viên tại đây.

Mẫu đơn xin nghỉ phép chuẩn nhất

Đơn xin nghỉ phép năm mới nhất 2017

Đơn xin nghỉ phép bằng tiếng Anh (Leave of absence letter)

Mẫu đơn xin nghỉ phép dành cho giáo viên

Mẫu đơn xin nghỉ phép dành cho giáo viên

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin nghỉ phép dành cho giáo viên như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Tôi tên: ....................................................................................................................

Là: ...........................................................................................................................

Thuộc tổ: ..................................................................................................................

Nay tôi làm đơn này kính xin Hiệu trưởng Trường .................................... cho tôi được nghỉ phép ..... ngày (từ ngày ..../..../.... đến ngày ..../.../....)

Lý do: .......................................................................................................................

Công việc tôi đã bàn giao cho Ông (Bà): ................................................................

Là: ...........................................................................................................................

Rất mong được sự chấp thuận của Hiệu trưởng Trường .......................................

Trân trọng cảm ơn!

Xác nhận của Tổ trưởng tổ: .........
(Ký và ghi rõ họ tên)
Người viết đơn
Ý kiến của Hiệu trưởng
.......................................
Ngày...tháng...năm....

Mẫu 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đôc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

................, ngày...tháng...năm...

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi: Ban lãnh đạo trường ........…………………

Tôi tên:.................................................................... Sinh năm ...................

Là giáo viên giảng dạy trường.................………………. Nay tôi viết đơn này kính đến Ban lãnh đạo nhà trường cho tôi xin được nghỉ phép từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm ...

Vì lý do: ......................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Tôi xin hứa khi hết thời gian nghỉ phép tôi sẽ nghiêm túc tham gia công tác cũng như hoạt động của nhà trường.

Rất mong sự xem xét giải quyết của lãnh đạo nhà trường.

Xin chân thành cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO

Người viết đơn

Đánh giá bài viết
1 58.279
Văn bản giáo dục Xem thêm