Mẫu giấy mời họp phụ huynh đầu năm Thư mời họp phụ huynh học sinh đầu năm, giữa năm, cuối năm

Giới thiệu

Mẫu giấy mời họp phụ huynh học sinh

Mẫu giấy mời họp phụ huynh học sinh là mẫu giấy mời họp được sử dụng khi giáo viên chủ nhiệm muốn họp phụ huynh đầu năm, cuối năm học để phổ biến chương trình dạy học hoặc cuối năm học để tổng kết năm học. Mẫu giấy mời họp phụ huynh học sinh cũng được dùng đối với các học sinh cá biệt, có học lực và ý thức kém để mời cha mẹ đến và giáo viên có thể trình bày vấn đề của các em, từ đó phụ huynh sẽ nắm rõ tình hình học tập của con mình, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy mời họp phụ huynh tại đây.

Mẫu giấy mời

Biên bản họp phụ huynh học sinh cuối năm

Phiếu nhận xét đảng viên

Quy trình một buổi họp phụ huynh

Kế hoạch họp phụ huynh đầu năm

Mẫu giấy mời họp phụ huynh học sinh

 Mẫu giấy mời họp phụ huynh
Giấy mời họp phụ huynh học sinh

Nội dung cơ bản của mẫu giấy mời họp phụ huynh học sinh:

Mẫu 1: Giấy mời họp phụ huynh

    PHÒNG GD & ĐT …..   
TRƯỜNG ………
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
------------------------- 

GIẤY MỜI PHỤ HUYNH

Trân trọng kính mời Ông (bà): ………………………………………………...........................

Phụ huynh em: ..…………………………………………… Học lớp:………..........................

Đúng vào lúc …................................................ ngày …..... tháng …..... năm ..............

Đến tại văn phòng Trường ……………..........................................................................

Để thông báo tình hình học tập và rèn luyện của học sinh trong năm học …………...........

Rất mong quý phụ huynh đến đúng giờ.

Xin trân trọng cảm ơn.

  ............., ngày........tháng.......năm.......
                                                            GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Mẫu 2: Giấy mời họp phụ huynh

PHÒNG GD & ĐT .................
TRƯỜNG..........................
---------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------
  ..........., ngày.......tháng.......năm.......

GIẤY MỜI

Kính gửi: Ông (bà):.............................................................................. là phụ huynh của em:..................................lớp........ Trường ............................

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của BGH trường ......................................... năm học ..........................

Giáo viên chủ nhiệm lớp .................. xin kính mời Ông (bà) đúng........giờ.......phút ngày........tháng........năm..........đến tại lớp............ trường ................ để dự buổi họp phụ huynh học sinh.

Rất mong Ông (bà) đến dự họp đúng giờ!

                                     GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Mẫu 3: Giấy mời họp phụ huynh

PHÒNG GD & ĐT .................
TRƯỜNG..........................
---------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------
  ..........., ngày.......tháng.......năm.......

GIẤY MỜI

Trân trọng kính mời phụ huynh em: ................................................. Lớp: ......................

tới dự buổi họp phụ huynh học sinh thông báo tình hình học tập và rèn luyện của học sinh.

Thời gian: ....................................................................................................................

Địa điểm: .....................................................................................................................

Rất mong các vị phụ huynh có mặt đầy đủ và đúng giờ để buổi họp đạt kết quả tốt.

Xin chân thành cảm ơn!

                                                        ..........., ngày.......tháng.......năm.......
  GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu giấy mời họp phụ huynh đầu năm để xem.

Tham khảo thêm nội dung liên quan

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo