Mẫu giấy mời họp phụ huynh đầu năm

28 162.961

Mẫu giấy mời họp phụ huynh học sinh là mẫu giấy mời họp được sử dụng khi giáo viên chủ nhiệm muốn họp phụ huynh đầu năm, cuối năm học để phổ biến chương trình dạy học hoặc cuối năm học để tổng kết năm học. Mẫu giấy mời họp phụ huynh học sinh cũng được dùng đối với các học sinh cá biệt, có học lực và ý thức kém để mời cha mẹ đến và giáo viên có thể trình bày vấn đề của các em, từ đó phụ huynh sẽ nắm rõ tình hình học tập của con mình, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy mời họp phụ huynh tại đây.

Họp phụ huynh đầu năm học là một hoạt động quan trọng và không thể thiếu nhằm giúp phụ huynh và các thầy cô giáo trao đổi về tình hình học tập đầu năm học cũng như phương hướng kế hoạch học tập của cả năm học mới. Để chuẩn bị thật tốt cho buổi họp phụ huynh đầu năm, các thầy cô có thể tham khảo kịch bản chương trình họp phụ huynh đầu năm học 2019, biên bản họp phụ huynh học sinh đầu năm đã được VnDoc đăng tải và chia sẻ. Ngoài ra, buổi họp phụ huynh cũng chính là thời điểm thuận lợi để tạo dựng mối quan hệ tích cực giữa giáo viên và phụ huynh giúp trẻ có một môi trường học tập thuận lợi nhất. Sau đây là nội dung mẫu giấy mời họp phụ huynh đầu năm, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu giấy mời phụ huynh đẹp

Mẫu giấy mời họp phụ huynh

Mẫu giấy mời họp phụ huynh học sinh

 Mẫu giấy mời họp phụ huynh
Giấy mời họp phụ huynh học sinh

Nội dung cơ bản của mẫu giấy mời họp phụ huynh học sinh:

Giấy mời họp phụ huynh (mẫu số 1)

  PHÒNG GD & ĐT …..   
TRƯỜNG ………
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
------------------------- 

GIẤY MỜI PHỤ HUYNH

Trân trọng kính mời Ông (bà): ………………………………………………...........................

Phụ huynh em: ..…………………………………………… Học lớp:………..........................

Đúng vào lúc …................................................ ngày …..... tháng …..... năm ..............

Đến tại văn phòng Trường ……………..........................................................................

Để thông báo tình hình học tập và rèn luyện của học sinh trong năm học …………...........

Rất mong quý phụ huynh đến đúng giờ.

Xin trân trọng cảm ơn.

  ............., ngày........tháng.......năm.......
                               GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Giấy mời họp phụ huynh (mẫu số 2)

PHÒNG GD & ĐT .................
TRƯỜNG..........................
---------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------
  ..........., ngày.......tháng.......năm.......

GIẤY MỜI

Kính gửi: Ông (bà):.............................................................................. là phụ huynh của em:..................................lớp........ Trường ............................

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của BGH trường ......................................... năm học ..........................

Giáo viên chủ nhiệm lớp .................. xin kính mời Ông (bà) đúng........giờ.......phút ngày........tháng........năm..........đến tại lớp............ trường ................ để dự buổi họp phụ huynh học sinh.

Rất mong Ông (bà) đến dự họp đúng giờ!

                    GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Giấy mời họp phụ huynh (mẫu số 3)

PHÒNG GD & ĐT .................
TRƯỜNG..........................
---------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------
  ..........., ngày.......tháng.......năm.......

GIẤY MỜI

Trân trọng kính mời phụ huynh em: ................................................. Lớp: ......................

tới dự buổi họp phụ huynh học sinh thông báo tình hình học tập và rèn luyện của học sinh.

Thời gian: ....................................................................................................................

Địa điểm: .....................................................................................................................

Rất mong các vị phụ huynh có mặt đầy đủ và đúng giờ để buổi họp đạt kết quả tốt.

Xin chân thành cảm ơn!

                             ..........., ngày.......tháng.......năm.......
  GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
Đánh giá bài viết
28 162.961
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm