Duong Anh Van Toán học lớp 3

Một chai đựng đầy dẩu cân nặng 900g. Sau khi lấy ra 1/5 số dầu

trong chai trong chai còn lại 760g. Hỏi vỏ chai cân nặng bao nhiêu gam?

3
3 Câu trả lời
 • Kẻ cướp trái tim tôi
  Kẻ cướp trái tim tôi

  Lấy ra 1/5 số dầu trong chai thì chai dầu đã giảm đi: 900 - 760 = 140 gam

  Vậy 1/5 số dầu = 140 gam.

  Tổng số dầu trong chai là:

  140 x 5 = 700

  Cái vỏ chai dầu nặng số gam là: 900 - 700 = 200 gam

  Trả lời hay
  1 Trả lời 23:40 03/07
  • Công Tử
   Công Tử

   Sau khi lấy ra 1/5 số dầu trong chai thì chai dầu giảm đi:

   900 - 760 = 140 (gam)

   Như vậy 1/5 số dầu thì bằng 140 gam. Tổng số dầu trong chai là:

   140 x 5 = 700

   Cái vỏ chai dầu nặng số gam là:

   900 - 700 = 200 (gam)

   Đáp số: 200 gam

   0 Trả lời 23:37 03/07
   • Bắp
    Bắp

    Cái vỏ chai dầu nặng 200 gam

    0 Trả lời 23:40 03/07

    Toán học

    Xem thêm