Phùng Thị Kim Dung Toán học Lớp 3

Một cửa hàng ngày đầu tiên bán được 32kg gạo. Ngày thứ hai cửa hàng bán được gấp số gạo bán được ngày đầu tiên 3 lần

. Tính số gạo cửa hàng đã bán được trong hai ngày?

3
3 Câu trả lời
 • Cự Giải
  Cự Giải

  Số gạo cửa hàng bán được trong ngày thứ hai là:

  32 x 3 = 96 (kg)

  Số gạo cửa hàng đã bán được trong cả hai ngày là:

  32 + 96 = 128 (kg)

  Đáp số: 128 kg gạo

  Trả lời hay
  1 Trả lời 16/08/21
 • Bắp
  Bắp

  Đáp số: 128 kg gạo

  0 Trả lời 16/08/21
 • Xử Nữ
  Xử Nữ

  Số gạo cửa hàng bán được trong ngày thứ hai là:

  32 x 3 = 96 (kg)

  Số gạo cửa hàng đã bán được trong cả hai ngày là:

  32 + 96 = 128 (kg)

  Đáp số: 128 kg gạo

  0 Trả lời 16/08/21

Toán học

Xem thêm