Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 có được nghỉ không?

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 có được nghỉ không? Để giúp bạn đọc có thể giải đáp được vấn đề này, VnDoc.com mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 học sinh có nghỉ học không?

Căn cứ theo Điều 75 Luật Giáo dục 2019 quy định:

Ngày Nhà giáo Việt Nam

Ngày 20 tháng 11 hằng năm là ngày Nhà giáo Việt Nam.

Theo đó, ngày 20 tháng 11 hằng năm sẽ là ngày Nhà giáo Việt Nam nhằm kỷ niệm, tri ân các thầy cô giáo đã và đang thực hiện nghĩa vụ "trồng người" trên khắp cả nước.

Căn cứ theo Quyết định 2171/QĐ-BGDĐT năm 2023 về khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành có nội dung:

Nguyên tắc xây dựng kế hoạch thời gian năm học của các địa phương

...

2. Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương.

3. Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.

4. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.

5. Kế hoạch thời gian năm học cần bảo đảm sự đồng bộ cho các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt trong trường phổ thông có nhiều cấp học.
Theo đó, việc tổ chức các ngày nghỉ của học sinh, giáo viên thực hiện theo Quyết định 2171/QĐ-BGDĐT năm 2023 như sau:

- Nghỉ lễ, tết thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.

Theo quy định tại Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 về ngày nghỉ lễ, tết vào các dịp sau đây:

  • Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);
  • Tết Âm lịch: 05 ngày;
  • Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);
  • Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);
  • Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);
  • Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

Như vậy, đối với giáo viên và học sinh thì ngày 20/11 không phải ngày nghỉ lễ, tết tại Quyết định 2171/QĐ-BGDĐT năm 2023 nên giáo viên, học sinh sẽ không được nghỉ ngày 20/11.

Đối với người lao động tương tự theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019 ngày 20/11 không được quy định là ngày nghỉ lễ, tết nên người lao động không được nghỉ vào ngày này.

Do đó, ngày 20/11 năm 2023 nhằm vào thứ hai là ngày làm việc bình thường nên giáo viên, học sinh, người lao động vẫn đi làm, đi học bình thường.

2. Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 được tổ chức lễ kỷ niệm khi nào?

Tại khoản 3 Điều 4 Nghị định 111/2018/NĐ-CP quy định về nguyên tắc tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống như sau:

Nguyên tắc tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống

1. Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương, hình thức.

2. Chỉ tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống khi có văn bản thành lập hoặc quyết định công nhận của cơ quan có thẩm quyền.

3. Chỉ được tổ chức lễ kỷ niệm vào năm tròn. Trường hợp bộ, ngành, cấp tỉnh đồng thời có ngày thành lập, ngày tái lập, ngày truyền thống thì chỉ được lựa chọn một trong các ngày trên để tổ chức kỷ niệm.

...

Bên cạnh đó, Điều 3 Nghị định 111/2018/NĐ-CP có giải thích như sau:

Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

5. Năm tròn là năm có chữ số cuối cùng là “0”.

Ngày 20/11 năm 2023 hay Ngày Nhà giáo Việt Nam sẽ không tổ chức lễ kỷ niệm do năm 2023 không phải năm tròn.

3. Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 có được tặng quà cho giáo viên không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 22 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 quy định về tặng quà và nhận quà tặng như sau:

Tặng quà và nhận quà tặng

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn không được trực tiếp hoặc gián tiếp nhận quà tặng dưới mọi hình thức của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình.

Theo đó, việc giáo viên là người có chức vụ, quyền hạn nhất định mà nhận quà tặng từ phụ huynh học sinh có thể bị xem là tham nhũng.

Ngoài ra, trong trường hợp không từ chối được quà tặng, giáo viên phải xử lý theo Điều 27 Nghị định 59/2019/NĐ-CP như sau:

Đối với quà tặng bằng tiền, giấy tờ có giá thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức tiếp nhận, bảo quản và làm thủ tục nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Đối với quà tặng bằng hiện vật, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận, bảo quản và xử lý như sau:

+ Xác định giá trị của quà tặng trên cơ sở giá của quà tặng do cơ quan, đơn vị, cá nhân tặng quà cung cấp (nếu có) hoặc giá trị của quà tặng tương tự được bán trên thị trường. Trong trường hợp không xác định được giá trị của quà tặng bằng hiện vật thì có thể đề nghị cơ quan có chức năng xác định giá;

+ Quyết định bán quà tặng và tổ chức công khai bán quà tặng theo quy định của pháp luật;

+ Nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thu được sau khi trừ đi chi phí liên quan đến việc xử lý quà tặng trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bán quà tặng.

- Đối với quà tặng là dịch vụ thăm quan, du lịch, y tế, giáo dục - đào tạo, thực tập, bồi dưỡng trong nước hoặc ngoài nước, dịch vụ khác thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thông báo đến cơ quan, tổ chức, đơn vị cung cấp dịch vụ về việc không sử dụng dịch vụ đó.

- Đối với quà tặng là động vật, thực vật, thực phẩm tươi, sống và hiện vật khác khó bảo quản thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ tình hình cụ thể và quy định của pháp luật về xử lý tang vật trong các vụ việc vi phạm hành chính để quyết định xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định xử lý.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày xử lý quà tặng, cơ quan, tổ chức, đơn vị xử lý quà tặng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người tặng quà hoặc Cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tặng quà để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
1 2.927
Sắp xếp theo

    Nhà giáo Việt Nam 20/11

    Xem thêm