Những câu giao tiếp Tiếng Nhật thông dụng

19 30.068

NHỮNG CÂU GIAO TIẾP TIẾNG NHẬT THÔNG DỤNG

Những câu giao tiếp Tiếng Nhật thông dụng là tài liệu học tiếng Nhật rất hữu ích cho những bạn đang muốn học. Những câu giao tiếp tiếng Nhật này đưa ra cách viết là lời dịch cho những câu nói Tiếng Nhật thông dụng trong đời sống hàng ngày, tài liệu phù hợp với những bạn học Tiếng Nhật ở mức độ cơ bản, mời các bạn tham khảo.

Tiếng Nhật cho mọi người - Minna no Nihongo

Bảng chữ cái tiếng Nhật

Học Tiếng Nhật cơ bản

Tài liệu tự học Tiếng Nhật

A. Chào hỏi trong Tiếng Nhật

Những câu giao tiếp Tiếng Nhật thông dụng

B. Chào tạm biệt trong Tiếng Nhật

Những câu giao tiếp Tiếng Nhật thông dụng

C. Lời xin lỗi trong Tiếng Nhật

Những câu giao tiếp Tiếng Nhật thông dụng

D. Lời cảm ơn trong Tiếng Nhật

Những câu giao tiếp Tiếng Nhật thông dụng

E. Những cụm từ tối cần thiết trong Tiếng Nhật

Những câu giao tiếp Tiếng Nhật thông dụng

Đánh giá bài viết
19 30.068
Ngoại ngữ Xem thêm