Ôn thi tốt nghiệp - Luyện thi đại học môn Địa lý

Ôn thi tốt nghiệp - Luyện thi đại học môn Địa lý là tài liệu hệ thống toàn bộ kiến thức trọng tâm trong chương trình, cuối tài liệu có các đề mẫu thi thử cũng như gợi ý trả lời, là tài liệu củng cố kiến thức rất tốt cho các bạn học sinh chuẩn bi cho ôn thi tốt nghiệp môn Địa cũng như luyện thi đại học môn Địa lý.

ÔN THI TỐT NGHIỆP - LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN ĐỊA LÝ

BÀI 1 . VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP

I. Kiến thức trọng tâm:

1) Công cuộc đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế-xã hội:

a/ Bối cảnh:

- Nước ta đi lên từ một nền kinh tế nông nghiệp là chủ yếu, lại chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh.
- Đầu thập kỷ 80 của thế kỷ XX, nền kinh tế rơi vào tình trạng khủng hoảng kéo dài.

b/ Diễn biến: Công cuộc đổi mới manh nha từ 1979, ñược xác định & đẩy mạnh từ sau 1986. Đổi mới theo 3 xu thế:

- Dân chủ hóa đời sống KT-XH.
- Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng XHCN.
- Tăng cường giao lưu & hợp tác với các nước trên thế giới.

c/ Thành tựu đạt được sau đổi mới:

- Thoát ra cuộc khủng hoảng kinh tế, lạm phát được đẩy lùi.
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao
- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa
- Cơ cấu kinh tế lãnh thổ có nhiều chuyển biến rõ nét, hình thành các vùng kinh tế trọng điểm.
- Đạt được thành tựu to lớn về xoá đói giảm nghèo, đời sống nhân dân được cải thiện.

2) Nước ta trong hội nhập quốc tế và khu vực:

a/ Bối cảnh:

- Toàn cầu hóa đang là xu thế tất yếu.
- Việt Nam và Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ từ đầu năm 1995 và nước ta gia nhập ASEAN từ tháng 7 năm 1995.
- Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

b/ Thành tựu đạt được:

- Thu hút mạnh nguồn vốn đầu tư nước ngoài.
- Hợp tác kinh tế-khoa học kỹ thuật, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường, an ninh khu vực…được đẩy mạnh.
- Tổng giá trị xuất nhập khẩu ngày càng tăng.

3) Một số định hướng chính để đẩy mạnh công cuộc đổi mới.

- Thực hiện tăng trưởng đi đôi với xoá đói giảm giảm nghèo
- Hoàn thiện cơ chế chính sách của nền kinh tế tri thức.
- Đẩy mạnh CNH- HðH gắn với nền kinh tế tri thức.
- Phát triển bền vững, bảo vệ tài nguyên môi trường.
- Đẩy mạnh phát triển y tế giáo dục

Đánh giá bài viết
12 3.913
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi đại học khối C Xem thêm