Ngọc Nguyễn Tiếng Anh Lớp 7

Our school library contains over 50 thousand books

Chọn câu viết lại sao cho nghĩa không đổi lớp 7

. *

1 điểm

A. There is over 50 thousand books in our school library.

B. There are over 50 thousand books in our school library.

C. There have been over 50 thousand books in our school library.

D. There has been over 50 thousand books in our school library.

3
3 Câu trả lời
 • Đường tăng
  Đường tăng

  1. B nhaaa

  Trả lời hay
  6 Trả lời 31/12/21
  • Trần Thị Mỹ Lệ
   Trần Thị Mỹ Lệ

   1 - B

   Trả lời hay
   3 Trả lời 31/12/21
   • Thủy Vũ
    Thủy Vũ

    Câu Bé đúng nhà cưng

    0 Trả lời 03/01/22

    Tiếng Anh

    Xem thêm